Tid: Måndag den 10 maj 2021  kl. 10.00-11.30
Plats: Digitalt via
  

Program: 

10.00  Inledning och tankar från en lantbruksföretagare från Östergötland. Peter Borring, Hållbarhetsambassadör för LRF.

10.10  Utvecklingsprojekt elektrifiering. Ola Pettersson, RISE. 

10.30  Klimatklivet - möjligheter till investeringar i lantbruket. Anders Söderberg Ludvig & Co, Karlstad

10.45  Batterilastare med beviljat stöd. Erik Forsberg, Kil

11.00  Fem års erfarenhet av batterilastare på mjölkgård. Lennart Svenzén, Rockneby, Kalmar

11.15  Lastare med lägre klimatpåverkan. Lars Horndahl, Nordfarm. 

11.30  Slut

Se seminariet i efterhand här.