En fjärdedel av alla utsläpp av koldioxid inom EU kommer från transporter.
Europa genomkorsas av vägar, järnvägslinjer, inre vattenvägar, inlands- och kusthamnar, flygplatser och järnvägs- och vägterminaler. Givetvis finns utsläpp även från traktorer och andra maskiner som kör på åkrarna och i skogarna.

EU:s mål är att utsläppen från transporter minskar rejält till år 2050, med hela 60 procent. El och biodrivmedel ska ersätta oljebaserade bränslen som bensin och diesel. Sedan målet sattes år 2011 har utsläppen från transporter inte minskat, utan tvärtom ökat.

Så vad vill våra svenska politiker göra?

Kom och fråga de kandidater som vill ha din röst den 26 maj för att få en plats i Europaparlamentet; Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet, Emma Wiesner, Centerpartiet, Sara Skyttedal, Kristdemokraterna och Marlene Burwick, Socialdemokraterna.

Välkommen till Europahuset i Stockholm 5 april. Lunch ingår. Anmäl redan nu.

Tid: Fre 5 april kl. 11.00 – 12.30, därefter lunch
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm (Sänds live på LRFs facebook)

Program

10.30

Kaffe och bulle (kom i tid, säkerhetskontroll att passera)

 

11.00

Hur ser planetens gränser ut?

Johan Kuylenstierna,
Stockholms universitet

 

Vad kan Europas skogsägare bidra med?

Emma Berglund,
LRF Skogsägarna

 

Vad kan Sverige göra?

Alarik Sandrup, Lantmännen

 

Vad behöver hända? Fyra partier i panelen.

 

 

Marlene Burwick, Socialdemokraterna

Riksdagsledamot

 

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet

Kandidat till Europaparlamentet

 

Emma Wiesner, Centerpartiet

Kandidat till Europaparlamentet

 

Sara Skyttedal, Kristdemokraterna

Kandidat till Europaparlamentet

12.30-13.30

Lunchwrap serveras. Chans till efterdiskussion runt borden.

 


Anmälan till: (ange "Europahuset 5 april”) 
E-post: medlemsservice@lrf.se
eller
Telefon: 0771-18 08 11
Ange eventuella matpreferenser.

Anmälan senast en vecka före, fredag 29 mars. Begränsat antal platser.
OBS! Kom i tid för säkerhetskontroll vid ingången till Europahuset.