Startinfo om projektet

Detta projekt blev i praktiken en serie att olika träffar med olika teman och inriktningar. Det blev också en liten paus pga coronarestriktioner och där projekttiden förlängdes två gånger sammanlagt med ett år till juni 2021.

Vad har uppnåtts?

Siffror:

Vid de 10 arrangerade träffarna kom ca 330 st personer. Lantbrukare, entreprenörer, skolungdomar, experter inom energi och klimat från företag myndigheter, organisationer och politiker.

5 lantbrukarträffar om biodrivmedel och solceller

2 träffar för allmänheten om hållbara transporter

1 träff i form av arbetsmöte med ett forskningsinstitut

2 arrangemang liknande “Draknästet”

Se länkar nedan om träffarna!

Projektet genomförde en hel serie av träffar.

2 st seminarier hölls på Europahuset i Stockholm där fokus var transporter och biodrivmedel där politiker, experter m fl deltog inför en blandad publik. 

4 st seminarier hölls runt om i landet som fokuserade på biodrivmedel och förnybar energi där målgrupp var lantbrukare och företag och organisationer som jobbar inom området.

Ett seminarium, ”Mer biobaserade råvaror från skogs- och jordbruk på marknaden” fokuserade på råvaror och efterfrågan med talare från exempelvis RISE, Lantmännen och H&M.

Projektet ordnande också 2 st Pitch & Match event i en typ av Draknästeformat. I arbetet att minska glappet mellan handel och innovativa biobaserade produkter utvecklade projektet en variant av Draknästet med sina pitchar. Denna variant inriktades mot att få till nya marknadskanaler för produkterna snarare än för en ren finansiering. Erfarenheterna från dessa två event är att detta har saknats på befintlig marknad. Fördelen är att både företagen och handeln uppskattar detta då man vid ett enskilt tillfälle får träffa en mängd potentiella kunder/köpare. Ytterligare en erfarenhet av projektet är att den biobaserade marknaden fortfarande är relativ ung. Vi har till bägge eventet haft  svårt att hitta relevanta företag som är redo att pitcha sina produkter, då kravet är att produkten finns på marknaden. Många av dessa företag är fortfarande i sin utvecklingsfas och har inte färdiga produkter. Därför är det bra om denna modell kan fortleva i någon form efter projektet och fortsätta att utvecklas för det stärker den framtida omställningen.

Projektet planerade också en serie av träffar som skulle handla om solceller och energisystem. Tre län valdes ut där företagare bjöds in till en 2 timmars genomgång under temat Solceller och ett uppkopplat energisystem. Första träffen skedde digitalt via Teams. En uppföljning i form av studiebesök planerades men kunde inte genomföras. Ett studiebesök blev av men genomfördes i ett annat projekt istället. Även om upplägget inte blev som planerat i projektet, så dök det upp nya områden som har stor utvecklingspotential för branschen. Dels energilagring via batterier, dels effektreglering. Genom att skapa gårdsbaserade energisystem, kan lantbrukaren bli självförsörjande på el, samtidigt som densamme kan bidra till att stärka upp elnätets effekt och också tjäna pengar på detta. I detta projekt har vi bara snuddat vid detta område och rekommenderar efterföljande projekt att fokusera på mindre energisystem som styrs digitalt. Genom samverkan kan de också skapa energikluster som via ett digitalt paraply kan stärka Svenska Kraftnäts effekt i elnätet, vilket spås bli en av de framtida utmaningarna för Sverige.

Målgrupper, vilka var med på de olika träffarna?

Seminarierna som handlade om biodrivmedel har lyft kunskapsläget hos lantbrukarna gällande om traktorrtillverkarna tillåter biodrivmedel i sina motorer och vad man ska tänka på så att det inte blir problem.

Seminarierna på Europahuset var för en bredare publik, en blandning av lantbrukare, experter inom organisationer, företag samt politiker. Att lära av varandra och Sveriges mål i jämförelse mer EUs mål var en viktig ingrediens i dessa seminarier.

I Bio Pitch & Matcheventen så gav det företag som inte riktigt kommit ut på marknaden en chans att visa upp sig för potentiella köpare. Det är för tidigt att säga om det har utvecklats till att fullt ute på marknaden, med det bidrar till att byta ut fossil råvara mot biobaserad råvara.

Vilka målgrupper har projektet gynnat och på vilket sätt?

Projektet har gynnat lantbruksföretagare då de fått aktuell information om vilka motorer som är godkända att köra biodrivmedel i. Projektet har gynnat tillverkare av biobaserade material att synas på marknaden.

Vad har inte uppnåtts?

De planerade studieresorna/studiebesöken utfördes inte. De planerades till våren 2020 och senare till hösten samma år. Men då kom restriktioner och begränsningar på antal personer på sammankomster som stoppade planerna.

Tips och reflektioner

Vid arrangemang av seminarier/webbinarier, planera träffarna med en regional/lokal aktör, då blir det mer genuint för de som bor i området. För seminarier, planera både för en fysisk och digital träff, då är man mindre sårbar. Ingen hade kunnat förställa sig vad restriktioner och att folk inte kan träffas leder till. Det tog ett tag innan LRF insåg att digitala träffar har kommit för att stanna, även när läget förbättrats och det är tillåtet att träffas i större grupper.

Inom området biobaserade råvaror så lyckades projektet bra med olika träffar och aktörer så en mötesplats har projektet lyckats med samt att några produkter kommer ut på den breda marknaden. De regionala träffarna och biodrivmedel och förnybar energi var välbesökta. Huruvida fler har börjat köra med biodrivmedel är svårt att säga någonting om. När projektet började så fanns inte reduktionsplikten, då kunde man mäta de som körde med höginblandat förnybart bränsle. 2019 när reduktionsplikten applicerades fullt ut så kan man bara ta reda på hur många som kör med 100% förnybart bränsle.

Vi hoppas att Jordbruksverket och Energimyndigheten eller andra finansiärer vill stödja initiativ såsom Bio Pitch&Match samt tester av gårdsbaserade energisystem framöver.

Utförda träffar:

5 maj 2018, Vreta Kluster: Biodrivmedel i jord- och skogsbruket – möjligheter och hinder.

28 aug 2018 Europahuset: Hållbara transporter: Kan Sverige bli en producent av biodrivmedel att räkna med i EU?

27 mars 2019, Nässjö: Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna

28 mars 2019, Vara: Biodrivmedel i jord- och skogsbruket - vägen till fossilfria lösningar
Läs programmet för träffen här

5 april 2019, Europahuset: När blir transporterna i EU hållbara?

28 augusti 2019, LRF, Stockholm: Mer biobaserade råvaror från skogs- och jordbruk på marknaden

8 oktober 2019, Höör, Skåne: Biodrivmedel i jord- trädgård och skogsbruk– möjligheter och hinder

5 mars, 2020: LRFs huvudkontor Stockholm: Pitch & Match goes Bio -Gröna innovationer för en hållbar marknad

Hösten 2020, Fokusområde solceller och energisystem. 

15 april 2021, Digitalt event, Pitch and match goes bio – Gröna innovationer för en hållbar marknad.