När? 5 mars 2020, kl 13-16

Var? LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

Vad: ”En mötesplats där företag, investerare och marknadsaktörer möts för att skapa förutsättningar för och påskynda så att nya klimatsmarta produkter når en bred marknad”.

Den 5 mars ordnade LRF den första Bio-pitchen i Stockholm. Ett arrangemang som lyfte fram miljöteknikföretag vars råvara kommer från de gröna näringarna och erbjuder dessa nya möten och marknadskanaler.
Innan de olika företagen presenterade sina produkter så pratade Linda Miranda, VS Science Park Mjärdevi om innovationers betydelse för de globala målen.

Under tre timmar fick företagen pitcha sina produkter inför en jury med samlad köpkraft på 25 miljarder. Deltagande företag och produkter var:
- ViridiFibra, cellulosabaserad odlingsduk, Lidköping, produktion i Markaryd.
- Wood Tube, reglar av pappersmassa, Grums.
- Raws, sugrör av vass, Norrköping.
– Biototal tillverkar kretsloppsbaserade näringsämnen för nya marknader, Linköping.
- Trifilon, bastfiberplast, bland annat till resväskor, Nyköping.
- Vissheim, hydroponiska (odling utan jord) växtmöbler, Linköping.
- Bio Gen Active, rengöringsmedel av vassle, Gällö (Bräcke kommun).
Tillsammans med LRF:s affärsutvecklingschef Erik Pihlo hade också en annan uppgift, att delade juryn ut priset för Bästa framträdande och Bästa marknadspotential.

Vinnarna

Bästa framträdande:Tobias Söderbom Olsson från Wood Tube, som föredömligt och framgångsrikt presenterade en tydlig och inspirerande produktbeskrivning och bjöd på ett visuell och engagerande framträdande. Dagen till ära hade han med ett färskt certifikat med godkännande från norska myndigheter.

Bästa Marknadspotential: Anders Åkeström, Bio Gen Active. Det är en nyskapande produkt som det finns efterfrågan av på marknaden. Produkten är unik och kan möta konkurrensen från konventionell tillverkning. Produkten har mycket stor marknadspotential och kan mycket väl bli en exportframgång.

Hederspris: Eyoel Lundberg från Raws för hans entreprenörskap och idérikedom, där man utgått ifrån en resurs som känns så given och lyft upp den till en exklusiv produkt.

Program, presentationer och material:

Inbjudan/Program hittar du här.
Reportage Bio Gen Active finns här.
Diplom Bio Gen Active finns här.

Se filmerna

Biogenactive

Biototal

Raws

Trifilion

ViridiFibra

Woodtube

Årets bästa produkt

Utvärdering finns här.

Utvärdering Biopitch höst 2020