Uppföljningen gjordes under hösten 2020, alltså lite mer än ett halvår efter eventet. Totalt inkom 6 svar. Följande frågor ställdes:

Gav eventet er några fortsatta kontakter med de medverkande företagen som var representerade i juryn (Granngården, Ahlsell, Byggmax och Clas Ohlson)

På denna fråga svarade 4 företag att de haft fortsatt kontakt med företagen in juryn. Endast 1 företag svarade nej.

Har kontakten medfört till er produkt har tagits in företagets sortiment?

Här svarade 4 företag att kontakten inte lett till att deras produkter finns med i sortimentet. 1 företag finns idag på flera sortiment.

Har kontakten med jurymedlemmen/medlemmarna gett andra möjligheter än försäljning till juryföretaget?

2 företag svarade ja och 2 företag svarade nej. ”Inte än, men på sikt kommer de kunna hjälpa oss exponeras för fler partners och ta in vår produkt i deras sortiment."

Etablerade ni andra positiva kontakter (med exempelvis: åhörare, andra pitchande företag, LRF) med koppling till eventet?

1 företag svarade ja och 4 företag svarade nej.

Gav er medverkan medial uppmärksamhet i lokal och/eller branschmedia?

Hela 3 företag svarade att de uppmärksammats i lokal eller branschmedia. 2 företag svarade nej.

"Vi kunde uppmärksamma eventet och vårt deltagande som spreds vidare. Jättebra! "

"Artikel i ATL och Land"

Kan ni tänka er att medverka i ett liknande event ännu en gång?

Samtliga företag kan tänka sig att delta på ett liknande event.

Övriga synpunkter

"Över lag ett välarrangerat event med relevanta deltagare. Tack för att vi fick vara med" // Wood Tube