En vanlig och miljövänlig energikälla för de olika värmesystemen är fasta biobränsle som flis, pellets eller ved. I Sverige är skogen den främsta biobränslekällan, men även jordbruket har en stor potential att producera biobränsle. Vissa värmepannor kan producera energi av halm eller flis, utöver mer traditionella bränslen som rörflen eller salix. 
Läs mer om salix

Närvärme fungerar enligt samma tekniska princip som fjärrvärme, men i mindre skala. Därför lämpar sig närvärme främst för mindre samhällen. Ett typiskt svenskt närvärmeverk drivs av byalag, en grupp gröna företagare, energiföretag eller en kombination av dessa. Kunderna består av kommuner, kommunala bolag, fastighetsbolag och privatpersoner. Bränslet är oftast flis och kommer från närområdet. Värmen levereras till bra pris och kan skapa ofta arbetstillfällen på orten.

Att hitta en användning för värmen från en biogasanläggning är oftast en nyckelfaktor till god lönsamhet. Värmeproduktion kan vara ett bra alternativ för en biogasanläggning, då värmeförsäljning ofta ger en säkrare intäkt över tid. Om det finns egna behov på gårdsnivå minskar känsligheten mot marknadspriserna på värme och el. LRF har tagit fram verktyg för dig som vill satsa på närvärme, som du hittar under Verktyg och utbildningsmaterial