Materialet kan användas för att skriva en hel affärsplan för en ny energiaffär – men du kan lika gärna få tips om hur du hanterar en vindetablering eller hur man enklast hittar underlaget för en närvärmeanläggning. Det finns möjligheter till företagsutveckling på LRFs Företagarakademi.

Verktyg

Energi & livsmedel - Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier 2015
Läs mer

Energiföretagaren - verktyget som får dig att både komma igång och utvecklas mot mer lönsamma affärer med förnybar energi.
Läs mer

Vindavtalet - En guide till överenskommelser om anläggningsarrende för vindkraft. Vindavtalet är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan jordägare, vindkraftsprojektörer och vindkraftsägare. 
Läs mer

LRF och vindkraft - Här kan du läsa LRFs policy om vindkraft och vindkraftsetablering. En grundläggande utgångspunkt för LRFs vindkraftspolicy är att ett vindkraftsprojekt ska bygga på ansvarstagande, öppenhet och dialog.
Lär mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter - Fem nyblivna vindkraftssatsare och en veteran berättar om sina skilda sätt att välja vind som företagsutveckling.
Läs mer

Om solel för lantbruk - LRF har i samarbete med Växa Sverige och DrivKraft tagit fram ett informationsmaterial för företagare på landsbygden som är intresserade av solel.
Läs mer (pdf)

Energiföretagaren
Energiföretagaren är till för dig som driver eller står i begrepp att utveckla ett energiföretag.
Läs mer

Affärsutveckling för gårdsbaserad biogas
Vill du fördjupa dig ytterligare inom biogas som affärsutveckling? 
Läs mer

Biogas på gården
LRF har tagit fram skriften Biogas på gården som ger dig grundläggande information om biogasproduktion på gården. 
Läs mer