Vad är RISE forskningsråd?

– RISE är det nybildade, helstatliga forskningsinstitutet i Sverige där före detta JTI, institutet för jordbruks- och miljöteknik, ingår. RISE forskningsråd fungerar som en referensgrupp till styrelsen och består av 18 personer från vitt skilda delar av näringslivet.

Hur viktigt det är det att LRF är involverad i detta?

– Oerhört viktigt! Forskning och innovation är nyckelfaktorer om det gröna näringslivet ska vara konkurrenskraftigt i framtiden, och om vi ska klara av de samhällsutmaningar vi står inför. Att LRF finns representerade i RISE forskningsråd är dels ett erkännande av hur viktigt det gröna näringslivet är för Sverige, dels är det en fantastisk möjlighet att påverka forskningsinriktningen och de strategiska beslut som RISE fattar, för att gynna det gröna näringslivet. LRF är involverade i forskning på många olika sätt – genom att sitta med i beredningsgrupper för forskningsfinansiering, som referenspersoner i forskningsprojekt et cetera – och det här blir ett sätt att bidra till strategiska beslut i forskning som stärker sektorn.

Hur kommer det sig att just du har blivit en av ledamöterna?

– Ledamöterna har utsetts i en dialog mellan RISE och näringslivet. Medlemmarna ska representera viktiga delar av näringslivet och även andra viktiga intressenter som akademi, offentlig sektor och små- och medelstora företag. LRF har ett stort engagemang i RISE, genom förutvarande forskningsinstitutet JTI, som numera ingår i RISE. När den forskningsstiftelse – där LRF ingår  – som ägde en stor andel i JTI skulle sälja sin del till staten (då RISE skulle bli helstatligt), förhandlade tidigare stiftelseordförande Bengt Persson väl för att bevara näringslivets inflytande.

Vad blir din roll i rådet?

– Som en av 18 ledamöter förväntas jag komma med näringslivets synvinkel och behov på de strategiska frågor som RISE styrelse behöver ha hjälp med. Min roll blir att lyfta fram de behov, prioriteringar och inriktningar som gagnar det gröna näringslivet, och i förlängningen, Sverige.

Här är samtliga 18 i RISE forskningsråd: 
Wictoria Bondesson, utbildning och forskning, LRF
Sofia Börjesson, professor Innovation Management, Chalmers 
Pontus de Laval, CTO, Saab
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity, Mats Fägerhag, vd, CEVT
Pasi Kangas, forskningschef, Sandvik
Per Kristensson, professor, Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet
Torbjörn Lundahl, forskningsdirektör, Ericsson
Karsten Nielsen, teknisk direktör, AAK
Margareta Ozolins, VP Operations, AstraZeneca
Michael Persson, innovationschef, AkzoNobel
Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall
Tony Sandelius, affärsutvecklingsdirektör, IKEA
Ola Schultz-Eklund, teknisk direktör, Holmen
Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad
Agneta Wargsjö, teknisk direktör, Trafikverket
Magnus Wikström, teknisk direktör, BillerudKorsnäs
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen