– Får man inte folk med sig ska man inte satsa. Men byborna gillade tanken på fjärrvärme, den gynnar alla. De anslutna fastigheterna får en billig lösning och jag får en liten förtjänst, säger Mikael Wik.

Energikostnaden på Adelövs gård var hög och när det var dags att ersätta sjuttiotalsvillans direktverkande eluppvärmning byggde Mikael Wik en ordentlig panncentral. Det grämde honom att vara tvungen att köpa ström. Målet var, förutom att bli självförsörjande, att även kunna värma fler fastigheter. Med den närliggande och energislukande kyrkan i åtanke dimensionerade han den nya värmeanläggningen för mer än gårdens behov. Tre år senare fjärrvärmer den vedeldade halmpannan även dagis, församlingshemmet och kyrkan. På sikt går det att ansluta resten av byn till fjärrvärmesystemet.

Den anläggning Mikael Wik byggde visade sig vara en fullträff. Idag säljer han 200 000 kWh per år, ungefär hälften av värmen som halmpannan producerar. Men istället för att elda med halm, som är en bristvara i Småland, eldar han med ved.

– Vi eldar helved och lägger in tremeters stockar i pannan, två-tre kubikmeter i stöten max tre gånger i veckan under den kallaste perioden. Pannan fungerar mycket bättre med ved, förbränningen och verkningsgraden blir bättre och temperaturen högre, säger Mikael Wik.

Läs mer om Adelövs Gård