Helved istället för flis

Att elda helved istället för flis sparar både arbete och fossil energi. Helved är också en billigare råvara. Gården är självförsörjande på ved även om man ibland väljer att köpa in en del. Veden får ligga under tak och torka ett år och den övriga hanteringen sker med gårdens egna maskiner.

Att sälja fjärrvärme stämmer bra överens med gårdens övriga verksamhet. Under april till oktober är det mycket att göra med skörd och annat, men då eldar man å andra sidan bara en gång i veckan.

– Under kalla perioder blir det lite mer jobb, men sett över året är det inte mer än två timmar i snitt per vecka, säger Mikael Wik.

Från starten 2010 har ackumulatortanken successivt blivit större allteftersom fler fastigheter kommit till. Sedan 2011 är församlingshemmet och förskolan anslutna och året efter var det kyrkans tur. I praktiken är det möjligt att bygga ut kulvertsystemet och ansluta byns alla fastigheter. Pannans kapacitet räcker, det är bara att elda oftare.

– Den dagen det är dags att ersätta skolans värmepump kan det bli aktuellt, säger Mikael Wik.

Vedfabrik

Mikael Wik har även startat en liten vedfabrik som årligen levererar mellan 700 och 1 000 kubikmeter ved till kunder i närområdet. Det har skapat ytterligare ett ben att stå på, och de som jobbar på gården tycker det är spännande med något nytt som leder till långsiktig utveckling.

– Vedförsäljningen skapar sysselsättning och det är positivt. Vi har en halvtidsanställd under sommarhalvåret som klyver veden. Men det är svårt att konkurrera med de stora kedjornas låga priser på ved från öststaterna, säger Mikael Wik.

Fynd på Blocket

Målet att bli självförsörjande och kunna nolla gårdens energikonsumtion och produktion är uppnått. Vindkraftverket som Mikael Wik fyndade på Blocket gör sitt till.

– Det var egentligen en slump. Vi har alltid funderat på ett vindkraftverk eftersom det blåser en del, men investeringsstödet gäller bara små gårdsverk på 20 000–30 000 kWh. Eftersom vi förbrukar 150 000 kWh var det inte intressant, säger Mikael Wik.

Så dök annonsen på Blocket upp. Ett femton år gammalt 250 kW vindkraftverk från Halland var till salu.

– Jag köpte det efter många om och men. Det var inte så smidigt att gå igenom processen för att få alla tillstånd, men jag gjorde det själv med lite hjälp, säger Mikael Wik.

Vindkraftverket är placerat 300 meter från gården och uppkopplat mot Eon:s nät. Initialt var Mikael Wik tvungen att sälja all el och köpa tillbaka det gården förbrukar, men numera är gården direktansluten till vindkraftverket.

– Den el som gården förbrukar direkt blir därför gratis. Överskottet säljer vi till Bixia, men den el vi sedan måste köpa tillbaka blir mot faktura. Det bästa vore att få nettodebitera, säger Mikael Wik som konstaterar att lönsamheten för vindkraftverket kanske inte är den bästa. Där det nu står blåser det bara hälften jämfört med där det tidigare stod i Halland.

Startade friskola

Mikael Wiks engagemang för byn är påtagligt. Han berättar gärna om skolan som byn driver. När kommunen la ner byskolan lyckades byborna efter flera års ansträngningar köpa tillbaka skolan och öppna en friskola. Då var elevantalet 28. Idag är det 63. Två av Mikael Wiks tre barn går där.

– Vi satsar på natur och miljö, att barnen ska vara ute och röra sig i skog och mark. En dag i veckan är undervisningen utomhus. Vi lagar också egen mat från grunden, mat som är närproducerad och ekologisk. Allt det här tycker många föräldrar är intressant och viktigt. Vi har 21 barn från Gränna två mil härifrån som går i friskolan. Hjälps man åt går det att hålla landsbygden levande, säger Mikael Wik.

Fjärrvärmeanläggningen

Utbyggnaden av fjärrvärmeanläggningen gjordes i tre etapper samtidigt som andra investeringar gjordes på gården.

År 1 (2010) byggdes panncentral med kulvert till det egna huset. Samtidigt byggdes en överbyggnad över plansilon plus vedfabrik.

År 2 (2011) byggdes baskulvert och ackumulatortank: 65 + 43 kubikmeter + lite i systemet, totalt 110 kubikmeter. Dagis anslöts till värmeanläggningen. Lager till pannan byggdes samt gödselbrunn.

År 3 (2012) byggdes baskulvert i stål, ca 300 meter, till övriga fastigheter i byn. Kyrkan anslöts.

Maskiner/utrustning

Panna: Faust 375 kW (ger långt över 600 kWh)

Produktion: ca 400 000 kWh/år vara 200 000 kWh säljs.

Teoretiskt sett är pannan på 375 KW, men effekten kan bli högre beroende på hur man eldar. Det går att nå nivåer uppåt 1 000 kW. I nuläget eldas pannan var tredje dag under den kalla perioden. Fler fastigheter kan anslutas till fjärrvärmesystemet om man eldar oftare. Maxkapaciteten ligger på 800 000 kWh/år.

Investering/finansiering

Total investering år 1–3:

4,0–4,5 mkr

I den summan ingår bland annat pannan: 1,0 mkr, plastkulvert av bra kvalitet på gården: 200 tkr, ackumulatortank 600 000 kr plus gödselbrunn, överbyggnad plansilo, vedfabrik med lager)

Finansiering: Genom att utnyttja investeringsstödens olika moduler: Modernisering av lantbruk, Energieffektivisering samt Diversifiering av lantbruket kunde Adelövs gård få 30 % investeringsstöd på det totala beloppet. Resterande belopp är finansierade med banklån och egna medel.

Intäkter

Pannan producerar ca 400 000 kWh/år varav hälften säljs till kyrkan för 79 öre/kWh inkl. moms.
79 öre x 400 000 = 316 000 kr/år.

LRF Konsult (numera Ludvig & Co) hjälpte till med avtalsskrivning med reglerat energiindex.

Erfarenhet

Elförbrukning sjönk genast med 50 000 kWh med den nya pannan jämfört med att värma de egna fastigheterna med direktverkande el. Fjärrvärmen är en bra affär, investeringen betalar sig förhållandevis snabbt. Lövved, barrved men även sämre ved kan eldas, liksom klyvspånet från vedmaskinen.

Vindkraft

Ett begagnat vindkraftverk köptes och installerades 2012.

Utrustning/maskiner:

Begagnat vindkraftverk, 15 år gammalt

Fabrikat: Windworld, dansktillverkat (fabrikatet sedermera uppköpt av Vestas)

Effekt/prestanda: 250 kW, generatorn 270 kW. Höjd 40 meter plus 15 meter vinge.

Produktion: 100 000 kWh/år

Investering/finansiering:

Total investering: 1,2 mkr

Vindkraftverk: 450 000 kr (motsvarande nytt kostar ca 7 mkr).

Finansiering: Egna medel

Avskrivningstid: 15 år

Intäkter:

Produktion: 100 000 kWh/år. Råvarupriset varierar oftast mellan 25 och 40 öre/kW men kan vara så lågt som 12 öre/kW. Även priset för certifikat varierar.

Gårdens elförbrukning: 150 00 kWh/år.

Köper tillbaka el för 45 öre/kWh. Säljer med certifikat för cirka 50 öre/kWh (spot + certifikat).

Erfarenheter

Vindkraft är en god idé, däremot kanske inte så god lönsamhet. Priset på el har gått ner sedan starten, det har blåst lite. Det är svårt räkna hem en vindkraftsinvestering i dagsläget, investeringen måste ses på lång sikt. Viktigt att i förväg kolla upp kostnaderna och möjligheterna till uppkoppling mot elnätet. När Mikael Wik sökte bygglov för vindkraft tillfrågade han i god tid alla grannar inom 500 meters avstånd.

– Det är viktigt för inte få grannarna emot sig. Om de inte hade varit positiva hade det inte varit roligt, säger han.

Text: Iréne Lundström, Byatryck. Foto: Diakrit