– Vindkraft kan göra det möjligt för fler att bli kvar på sina fastigheter, säger Joakim Risberg i dag.

Tankarna på vindkraft grodde genom åren men det var först 2005, när Joakim Risberg fick kontakt med Lennart Backlund från Frösön, som planerna blev mer konkreta. Backlund hade slagit upp byanamnet i telefonkatalogen, viss om att det blåste mycket i Risträsk, och ringt ett nummer på måfå. Joakim Risbergs mamma svarade.

Det skulle bli upptakten till en resa som inte bara resulterat i det första vindkraftverket i Risträsk, det kan också bli en större vindkraftssatsning som skapar nya förutsättningar för de hårt vindpinade skogsbrukarna på Stöttingfjället.

Risträsk är en av landets högst belägna jordbruksbyar. Med tiden har antalet som brukar jorden i trakten blivit färre. Joakim Risberg själv har slutat med både odling och fårskötsel och för honom, precis som för många andra, är skogsbruket en viktig inkomstkälla. Men trots stora arealer är lönsamheten låg.

– Här närmar vi oss trädgränsen. Skogen är vindpinad och gles med korta, kvistiga och rotgrova träd. Tall saknas helt och björken liknar fjällbjörk. För att få ekonomi måste man köpa in mer skog, men det är dyrt. Därför behöver vi ha något annat som komplement, säger Joakim Risberg.

Läs mer om AGAR Energi