– Drivkraften är inte ekonomisk. Främst är det här ett samhällsprojekt, säger Niclas Norberg, Harads Arctic Heat.

Även om solfångare bidrar till att göra anläggningen mer effektiv mellan mars och oktober är det råflis som är guldet i Harads. Det finns gott om både skog och lokala företag som sysslar med allt från avverkning till flisning till upparbetning och transporter av biobränslen. Faktum är att Harads Arctic Heat inte ens har några anställda, istället utför de lokala företagen uppdragen.

– Alla samverkar och går ihop – vi är självförsörjande från stubbe till element, säger Niclas Norberg.

Initiativet till närvärmeanläggningen kom inte från lokalt håll. Det var Bodens kommun som fick klimatinvesteringspengar till en närvärmeanläggning i en av de andra större byarna, och dessutom en åtråvärd Guldklimp eftersom den planerade anläggningen inkluderade solfångare. Men när finansieringen var i hamn hade glöden för projektet i den aktuella byn falnat och erbjudandet gick istället till Harads. Där konstaterade företagen Bomek och Forest Development Technology att el- och pelletspriserna var för låga. Satsningen var inte ekonomiskt bärkraftig.

– Vi avvaktade och så småningom blev förutsättningarna bättre. I juli 2008 bestämde vi oss för att bygga och bildade därför det gemensamma bolaget Harads Arctic Heat AB. Den första september satte vi igång och den sista januari var bygget klart och sista fakturan betald, säger Niclas Norberg.

Läs mer om Arctic Heat