Den snabba energikartläggningen överraskade Per-Anders Didriksson rejält. Nog hade han märkt att energiförbrukningen var ojämn, men att ventilation drog så mycket el hade han inte anat. Strax efteråt besökte han och hustrun Monica goda vänner i Boston. Där fick de inspiration till lösningen.

– Även i USA har de stöd till solceller. I en butik för ornitologer på Cape Code hade man satt upp solceller för att driva ventilationen, vilket var lyckosamt för både inomhusklimatet och affärerna. På hemresan funderade vi hur man skulle kunna använda detta i lantbruket och kom på att en solcellsanläggning skulle kunna driva ventilationsanläggningen även hos oss, säger Per-Anders Didriksson.

Egentligen hade Didrikssons länge funderat på ett gårdsbaserat vindkraftverk. De hyrde ut mark till två vindsnurror och hade en idé om att själva kunna producera sin energi. Men det visade sig vara svårt att få tag på en tillverkare som kändes tillräckligt seriös, vilket fick planerna att rinna ut i sanden. Men ett bra tak i söderläge hade de, och där skulle det passa bra med solceller.

– Vi insåg att investeringen aldrig skulle gå att få lönsam utan statligt stöd, så vi ansökte om stöd som vi efter diverse turer fick beviljat, säger Per-Anders Didriksson.

Läs mer om Äskekärrs Gård