– Jag ser det som att vi gör en miljöinsats för samhället, säger Karin Hilmér.

Insikten om att oljepriset var på väg uppåt och att något radikalt krävdes för att minska energikostnaderna resulterade i att Karin och Per-Olof Hilmér började fundera i alternativa banor. Halmen från gårdens ekologiska fröodling av bland annat rajgräs och timotej banade vägen för en ny affärsmöjlighet. Halmpannan de installerade 2006 ersätter 45 kubikmeter olja per år och har drastiskt minskat eluppvärmningen. Värmen räcker både till den egna gården med boningshus, svinstallar, verkstad och till spannmålstorkning samt till den närliggande kyrkan och församlingshemmet dit man dragit en kulvert.

Men det har hänt mer på gården. Numera snurrar ett vindkraftverk på egen mark och gödseln från gårdens tusentals grisar förädlas till biogas, som Karin och Per-Olof Hilmér kan tanka i sin biogasbil bara några mil hemifrån.

Att ge sig in i vindkraftbranschen har varit lärorikt. Hilmérs äger en åttondel av ett vindkraftverk som står på deras mark. Vindkraftverket genererar cirka sex miljoner kilowattimmar årligen till det köpande elbolaget. Enbart Hilmérs åttondel ger mer energi än vad gården förbrukar under ett år. Men vindkraftproduktionen var inte riktigt så enkel som delägarna initialt trodde.

– Vi sålde elen till felaktigt pris. När elmarknaden förändrades var vi inte heller tillräckligt observanta. Nu har bolaget en helt annan strategi och har tryggat och säkrat upp priserna så det ser skapligt ut. Blåser det bara kommer kalkylen att snurra. Dessutom är räntenivån låg och i år har produktionen överträffat prognoserna, säger Per-Olof Hilmér.

Läs mer om Bäckens Gård