I dag hjälper vi företag inom transport- och fastighetssektorn att fasa ut fossila bränslen och ställa om till RME, säger Karin Varverud, VD Energifabriken.

Planerna på en egen tillverkning av biodiesel (RME/ rapsmetylester) lades på is. Det visade sig att det redan fanns gott om varan i både Sverige och Europa så istället var handel med RME ett mer intressant alternativ.

– Vi upptäckte att det fanns bristande erfarenhet av användning och hantering av 100% RME. Vi fokuserade därför snabbt på att hjälpa till med det praktiska omställningsarbetet hos kunderna och få det att fungera. Så småningom gjorde vi samma omställning på våra egna lantbruksföretag.

Deras egen omställning började 2010 och har gått över förväntan. De började med att byta ut all diesel och eldningsolja till RME i fordon och spannmålstorkar. Därefter gick gårdarna vidare med att se över elanvändningen och byta till gröna elabonnemang med el från förnybara källor. Vidare har gårdarna sett över jordbearbetningens betydelse och möjligheten att välja klimatsmart gödsel. Krav ställs även på att transporter till och från gården körs på förnybara bränslen.

– Eftersom vi gjort stor del av omställningen inom befintliga system har det gått snabbt. Vi driver våra jordbruk som förut och har inte förändrat produktionen, det är bara energianvändningen vi har förändrat, säger Karin Varverud.

Läs mer om Energifabriken