– Vi startade en studiecirkel i förnybar energi och började diskutera. Men ju mer skarpt läget blev desto fler föll ifrån, till slut var vi bara nio kvar, säger Torsten Winther, en av delägarna i fjärrvärmeanläggningen som sedan 2008 förser bland annat Löberöds skolor och äldreboende med värme.

Kommunen var positivt inställd till det lokala initiativet och villig att diskutera. De anvisade också en lämplig plats för en närvärmeanläggning, mark som gruppen kunde få köpa om det skulle bli aktuellt.

– Vi var verkligen noviser och hade inte ens något bolag. Vi fick börja med att kontakta en konsult som hjälpte oss att ta fram en affärsplan, säger Torsten Winther.

Att ta in experthjälp visade sig bli en framgångsfaktor när de skulle bli närvärmeproducenter.

Konsulthjälpen visade sig oumbärlig och när det blev dags för den offentliga upphandlingen tog de hjälp med att upprätta handlingar och göra kalkyler utifrån kommunens anbudsunderlag. Anbudet de lämnade in stärkte deras trovärdighet och fick även en av bankerna att tro på idén.

– Vi fick ett långtidsavtal på 15 år med kommunen. Priset är uppdelat i två delar, ett fast och ett rörligt, båda indexreglerade. Att få hjälp med avtalsskrivningen av ett proffs var avgörande, det är inget man ska ge sig på själv, säger Torsten Winther.

Läs mer om Farmarenergi i Eslöv AB