–Nästa dröm är att en dag kunna förädla gasen till flytande bränsle, säger Herbert Nyman.

Offerten på en fliseldad panncentral låg klar hemma på skrivbordet när Herbert Nyman deltog i ett biogasseminarium som LRF ”Gröna Piloter” anordnade med teknikagronomen Mats Gustafsson. Därmed ändrades planerna radikalt. Det blev ingen flispanna. Istället bestämde de sig för att själva bygga en egen biogasanläggning, precis som Gustafsson gjort.

– Mats Gustafsson blev lite av nyckeln till investeringen. Tack vare honom hittade vi bra kompetens. Först använde vi en konsultcheck från LRFs projekt för en förstudie. Han har guidat oss igenom hela projektet – det har varit ett pilotprojekt så det har funnits saker att lösa på vägen, säger Herbert Nyman.

Åtskilliga samtal och diskussioner hann det bli, inte minst med hustrun Anna-Britta Nyman, innan biogasinvesteringen var ett faktum. Herbert Nyman menar att det var väl investerad tid.

– Vi bollade mycket idéer och gjorde studiebesök på gårdar och besökte teknikmässor för att samla kunskap. Ska du göra investeringar måste du ha gjort noggrann analys av idén, så att du vet om den är möjlig att genomföra, säger han.

Eftersom de hade god tillgång på gödsel och kalkylerna visade på möjlig lönsamhet blev nästa steg att söka investeringsstöd och kontakta banken.

– Vi hade gjort en kalkyl med en avskrivningstid tio år. Ha en god relation med din bank, sköt dina affärer med så du skapar du ett långsiktigt förtroende och därmed bättre möjlighet att få lånefinansiera en del av projektet, menar Herbert Nyman.

Läs mer om Frigiva gård