– Startar man på rätt sätt kan vindkraften bli något positivt som binder samman bygden. Det är stor skillnad mellan att vara med och att stå utanför, säger Mats Weinesson.

Lantbrukaren Mats Weinesson på Götala Gård utanför Motala vet vad han talar om. I deras projekt var en av de viktigaste parametrarna att ha med sig grannarna i projektet och intresset blev över förväntan.

Redan 1987 väcktes Mats Weinessons intresse för vindkraft , men då var ännu de vindkraftverk som fanns på marknaden relativt små (200 kW) och låga. Först när de större och högre verken på 800 kW kom, ökade hans intresse ytterligare, men han valde ändå att avvakta.

Teknikutvecklingen gick sedan snabbt och verken blev både effektivare och större. När Mats Weinesson kom i kontakt med vindkraftbolaget Eolus Vind 2004blev han övertygad: det var 2 megawatt stora verk han skulle satsa på.

– Eolus hade kört ett stort projekt i Västergötland. Grundbulten i det projektet var att alla grannar skulle vara med på satsningen. Man ville inte skapa osämja, säger Mats Weinesson.

Läs mer om Götala Gård