När LRF anordnade informationsträffar om solel var intresset stort i Sollefteå kommun. Eftersom rådgivaren Johan Nilsson även säljer solelanläggningar kunde han ge bra information och handfasta råd, vilket ledde till att ett tiotal gårdar i trakten nappade. Både Lars Kårén och en av hans söner gjorde slag i saken och byggde parallellt var sin solelanläggning.

– Vi hade haft tankar på småskalig vindkraft, och även funderat på småskalig vattenkraft, men det kräver stora investeringar och mycket underhåll. Solel var ett bättre och enklare alternativ, säger Lars Kårén.

Kåréns gård i byn Höven Resele vid Ångermanälven är en mindre gård. I dag finns 20 dikor på gården. Lars och Kerstins livsdröm är att vara lantbrukare men framförallt är det en livsstil de gillar. De har flera ben att stå på. Förutom inkomst från lantbruket och Bo på Lantgård arbetar Lars med skogs- och naturvård. Han åtar sig ungskogsröjning och skötsel av naturreservat åt länsstyrelsen, exempelvis skötsel av en fäbodvall, och har också restaurerat strandängarna i niplandskapet där nu dikorna fortsätter som idoga landskapsvårdare. Kerstin tar också på sig olika uppdrag som projektledare och konsult inom småskalig mat.

Läs mer om Kåréns Lantbruk