När möjligheten att köpa Kullagård kraftverk yppade sig 2002 var det en affär som rimmade väl med föreningens verksamhet, att bedriva eldistribution genom att bygga och underhålla elnät.

– Vi såg en möjlighet att fortsätta vara lokala. Föreningen köpte kraftverket samt aktiebolaget Minikraft i Veddige 2002 av den entreprenör som byggt kraftverket på 1980-talet. I dag äger och driver föreningen kraftverket i det separata bolaget. Föreningens personalstyrka sköter både elnät, kraftverk och administration, säger Björn Fahlgren, bolagets VD.

En omfattande renovering av kraftverket har blivit klar under hösten 2014 och därmed är nya elcertifikat för den kommande femtonårsperioden säkrade. Delägarna i den ekonomiska föreningen, som till stor del består av lokala jordbrukare, kan med stolthet kalla sig gröna elproducenter även framöver.

Historiskt sett har de ekonomiska föreningarna på den halländska landsbygden dragit ett stort lass för att elektrifiera jordbruksbygderna. De kommunala elverken koncentrerade sig på städerna medan landsbygden vackert fick vänta. Med tiden har många ekonomiska föreningar gått samman eller blivit uppköpta av större enheter och stadsnät, medan Varbergortens Elkraft Ekonomisk förening istället har växt i egen regi. 2014 firar föreningen i sin nuvarande form 50-årsjubileum.

Mer om Kullagårds Kraftverk