– Det känns bra att bli vi bönder blir alltmer miljönyttiga istället för att som för några år sedan betraktas som miljöbovar, säger Hans-Peter Eriksson.

Tanken på att bli självförsörjande och inte vara beroende av någon annan, i kombination med ett teknikintresse, är en stark drivkraft hos Hans-Peter Eriksson. Därför var det med stort intresse han följde arbetet när Mats Gustafsson i egen regi byggde Jämtlands första biogasanläggning 2010. Hans-Peter Eriksson, som är övertygad om att de låga elpriserna på sikt kommer att närma sig europeiska nivåer, såg stora fördelar både med en egen biogasanläggning och med att bygga den själv.

– Priset blir 40 procent lägre och samtidigt får man en större förståelse för hur allt fungerar, säger Hans-Peter Eriksson.

– Den stora vinsten är att hålla nere utgifterna. Det här är inget vi gör för att tjäna pengar, utan för att spara.

Våren 2011 satte Hans-Peter Eriksson spaden i marken och grävde för gasledning och reaktor. Strax före jul var allt klart för att börja elda gas. I oktober hösten därpå var elverket på plats och produktionen av värme till bostadshus, verkstad och lagård kom igång.

Investeringskostnaden drog iväg eftersom han ville ha tak över såväl biogasreaktorn som gaslagret, plus ett nytt pannrum med en gaspanna, för de tillfällen Stirlingmotorn inte skulle värma tillräckligt.

– Jag gillar att ha tak överallt för att slippa flytta en meter snö om vintern ifall det krånglar. Det kostade tre-fyrahundratusen kronor extra att få hela anläggningen integrerad i ladugården, säger Hans-Peter Eriksson, som är nöjd med resultatet. Anläggningen värmer 300 kvadratmeter problemfritt.

– Tidigare hade vi vedelning med allt vad det innebär. Vi hugger lika mycket ved fortfarande men nu säljer den istället för att elda själv.

Läs mer om Lägda Gård