– Vår tanke har egentligen aldrig varit att spara energi, snarare att göra så lite som möjligt genom att utnyttja de biologiska möjligheterna. Vi vill inte sitta på traktorn när vi hellre kan göra annat, säger Petter Ström.

Petter Ström och Anders Gustafsson blev bekanta i slutet av 1990-talet och har sedan dess hållit kontakten. De visade sig ha mycket gemensamt. När Petter Ström flyttade tillbaka till trakten och blev lantbrukare på Löt var det naturligt att börja samarbeta. Sista åren har det blivit allt mer samarbete.

– När vi har bearbetat jorden och sått har vi haft varandra som bollplank. Våra diskussioner har ofta handlat om interaktion med biologin och maskiner kontra jorden, och vi har testat både nytt och gammalt, säger Petter Ström.

Efter att ha lejt in maskiner för sådd under ett antal år investerade Petter 2010 i en direktsåmaskin, av en typ som tidigare inte funnits i trakten. Direktsåmaskinen – eller präriesåmaskinen som den ibland kallas – har rönt stort intresse. Uppdragen runtom i bygden har varit många men i takt med att de egna arealerna växt har det blivit mindre sådd hos andra.

Det maskinen klarar av är att så direkt i stubben, tack vare ett billsystem som myllar ner fröet. Avsikten är att inte bearbeta jorden för mycket för att ge naturen tid att bryta ner det organiska materialet, som i det här fallet är halm.

– Billsystemet är aggressivt, men utan att störa. Det förmår luckra ner fröet även om man inte har bearbetat jorden innan, säger Petter Ström, som berättar att maskinen även sår med glesare radavstånd, 25 cm istället för 12,5 cm.

Läs mer om Löt Gård och Sycklinge Lantbruk