Vindkraftverket blev kanske inte den affär de tänkt sig. Åtminstone inte än. Elpriserna har sjunkit och kalkylerna som han gjorde innan investeringen håller inte på långa vägar.

– Just nu går vi back. Men det gäller bara att härda ut och överleva. Jag är inte en person som ångrar det jag har gjort även om det förmodligen varit ekonomiskt bättre att köpa fastigheter istället, säger Ingvar Svensson.

Plöjningsfritt sparar energi

Sedan Svenssons tog över Lyngby Gård har de sänkt energiförbrukningen med 20 procent och förbrukar nu 500 000 kWh per år. De har kopplat in fjärrvärme så långt det är möjligt på de externa fastigheterna, installerat värmepumpar och tilläggsisolerat på gården. Dessutom har de en väl genomtänkt logistik som minimerar traktorkörningen och plöjer inte längre åkrarna.

– Vi har lätta sandmarker, kan dra fördelar av olika växtföljder och tillsätter mycket naturlig gödsel från en biogasanläggning i kommunen, säger Ingvar Svensson.

Är man sparsam och tänker på vad man gör finns mycket att hämta anser Ingvar Svensson, som menar att det mesta handlar om sunt bondförnuft. Att inte låta traktorerna gå på tomgång kan minska dieselförbrukningen med fem procent och den plöjningsfria odlingen minskar förbrukningen väsentligt. Allt det här sitter i ryggmärgen på gårdens anställda.

– Vi anställer gärna ungdomar och det gör det hela lättare, de tänker på ett annat sätt när de kommer direkt från lantbruksskolorna. Ungdomarna bidrar också till att man själv hänger med i tiden med sitt företag, allt är enklare med unga och de kommer med bra inspel när de får ansvar. Nyckeln till framgång är personalen och vi försöker vårda dem. Vi har personal som har jobbat här länge, säger Ingvar Svensson.

Årets spjutspets

2013 blev Lyngby Gård utsedd till Årets Spjutspets (en utmärkelse av LRF, LRF Konsult (numera Ludvig & Co), Swedbank, Samverkande Sparbanker och Land Lantbruk) för företagets imponerande tillväxt och exceptionella lönsamhet. Prischecken på 100 000 kronor är ett kvitto på Ingvar och Maria Svenssons förmåga att se möjligheter och nya affärer. De ödslar ingen kraft på sådant som inte går att påverka utan använder sin kunskap och energi till att utveckla gårdens unika förutsättningar.

Många studiebesök kommer till Lyngby Gård för att studera just detta faktum – att det går att tjäna pengar på lantbruk.

– Det är vägen till målet som är spännande. Precis som ryssarna har vi femårsplaner – vi har alltid nya planer och investeringar på gång. Det är rätt kul att driva företag om man inte fokuserar på problem. Problem ska man lösa och sedan gå vidare. Har man bara vilja att lära sig och är förändringsbenägen går allt bra, säger Ingvar Svensson.

Ny teknik som sparar energi

Företaget är i ständig utveckling. Enligt makarna Svenssons filosofi ska ett företag aldrig bli färdigt.

– Då blir det en kul arbetsplats. Genom åren har vi aldrig minskat personalstyrkan. När vi rationaliserar är det för att hinna med annat och få större volym på verksamheten. Vissa dagar är vi femton man som jobbar här, säger Ingvar Svensson.

Just nu pågår arbetet med att bygga om ett gammalt bränneri på gården till fest- och konferenslokal som banar vägen för en helt ny verksamhet. Som alltid när de bygger om eller bygger nytt planerar de för så effektiva energilösningar som möjligt.

– Det är i ett tidigt byggskede man tar in ny teknik, när det är färdigbyggt är det så dags – då är det aldrig lika enkelt. Nu ska vi göra en energikartläggning för att hitta alla små energitjuvar. Det finns alltid mer att göra, säger Ingvar Svensson.

Fakta

Vindkraft

Ingvar Svensson äger ett av de fyra vindkraftverk som fastighetsbolaget Wallenstam byggt på hans mark. Vindkraftverket uppfördes 2010. Byggtillståndet gäller i 20 år.

Maskiner/utrustning

Effekt: 2 MW

Fabrikat: Vestas. Totalt 140 meter högt (92 meter torn, 45 meter vingar).

Investering/finansiering

Investering: 30 miljoner kronor

Finansiering: Eget kapital 3 miljoner. Resterande belopp banklån med gården som säkerhet

Ekonomi

Beräknad årsproduktion: 5 miljoner kWh/år som säljs till Eon.

Intäktskalkyl:
2013 var det totala snittpriset för el cirka 55 öre, fördelat på:
Råvaruvärde: 32 öre/kWh.
Elcertifikat: 20 öre/kWh.
Nätnytta: 2,8 öre/kWh
Snittpriset över året varierar stort och kan sommartid vara mycket lågt. För att kalkylen ska gå ihop behöver det årliga snittpriset för råvaruvärdet vara minst 60-65 öre mer per kWh utifrån de lokala vindförhållandena.

Ekonomiskt utfall

Elpriset har dock sjunkit vilket innebär förlust och röda siffror i kalkylen.

Erfarenheter

Vindkraftverket har sedan idrifttagningen 2010 fungerat bra. På grund av det ekonomiska utfallet hittills konstaterar Ingvar Svensson att han inte skulle göra samma investering i dag. Han har dock gott hopp om att elpriserna på sikt kommer att stiga.

Åtgärder för att spara energi

Förbrukningen av fossil energi har minskat sedan gården införde reducerad jordbearbetning och planerad körning med få överfarter. Personalen är utbildad i sparsam körning. Dieselförbrukningen har minskat med 15–18 procent och är nu cirka 40 kubikmeter per år.

Elförbrukningen på gården har minskat med 100 000 kWh/år genom att fastigheter tilläggsisolerats. Flertalet värmepumpar är installerade och i övrigt råder sunt bondförnuft – man släcker lyset där man inte vistas och lämnar inte apparater i standby-läge.

Text: Iréne Lundström, Byatryck. Foto: Diakrit