När energipriserna började stiga vid millennieskiftet väcktes Lennart Svenzéns tankar kring alternativa energikällor. Tillsammans med sin fru, sina föräldrar och sin bror driver han Nöbble Gård strax norr om Kalmar.

– Med dagens mått mätt var elen oerhört billig, omkring 20 öre/kWh, men då tyckte vi att det var extremt dyrt, berättar Lennart Svenzén.

För familjen har det alltid varit självklart att spara el, ha bränslesnåla traktorer och körsätt. De var tidiga med rapidspådd för att reducera antalet körningar över fälten, och bytet av glödlampor till lågenergi- och LED-lampor tycker Lennart Svenzén är lika viktiga insatser för miljön som produktionen av värme, vindkraft och biogas.

Funderingarna om ett eget vindkraftverk tog fart när regeringen presenterade ett förslag om obegränsat sjuklöneansvar för anställd personal. Familjen övervägde helt sonika att avveckla.

– Vår plan var att enbart jobba själva. Men vi måste ju ha någon verksamhet så vi kom fram till att vindkraft ger energi men kräver ingen personal, säger Lennart Svenzén, som berättar att sjuklöneansvaret i slutänden landade på 14 dagar och att såväl verksamhet som personal blev kvar.

Läs mer om Nöbble Gård