– Bättre gröda kan jag inte tänka mig, säger Börje Ohlson, men konstaterar också att salixodlingen i Mälardalen kom igång långt innan marknaden egentligen var redo.

Börje Ohlson är trädgårdsmästare med eget växthusföretag, men också ordförande i Farmarenergi i Mälardalen AB, där salixodlare gått samman för att förse värmeverk med biobränsle. Tanken med samarbetet är att salixodlarna ska kunna erbjuda en jämn leverans av flis under hela året till lägsta möjliga pris, samtidigt som odlarna ska få hög avkastning från sina odlingar.

Tillsammans odlar de i dag 1 300 hektar salix men målet är att öka odlingsarealen till 4 000 hektar. De förutspår att det på sikt finns behov av minst 50 000 nya hektar energiskog för att täcka kraftverkens framtida bränslebehov i Mälardalen. Men det finns problem att lösa längs vägen. Tillgången på salix är för ojämn under året och de höga skördekostnaderna gör att priset tappat i konkurrenskraft och därför har efterfrågan från värmeverken minskat.

– Vi vill ha hög lönsamhet i odlingen till lägsta möjliga kostnad. Målet är att salix ska vara den bästa grödan och därför ska vi ha en ny skördeteknik inom något år, säger Börje Ohlson.

Läs mer om Prästgårdens Trädgård