När de tio första kvinnorna bildade den ekonomiska föreningen Qvinnovindar 2007 var driftkraften att äga vindkraft och satsa på förnyelsebar energi men också att inspirera andra kvinnor. Det lyckades. Qvinnovindar deltog i många möten och energiseminarier och fick snabbt mycket uppmärksamhet.

– Tidigare hade jag ofta varit ensam kvinna men nu var vi många. När vi kom till första mötet undrade några om det var syföreningen som kom. Fast vi var de som ställde flest frågor, sådant som också andra ville ha svar på, säger Wanja Wallemyr.

Qvinnovindar har sedan starten haft en mycket utåtriktad verksamhet och är en flitigt anlitad föreläsare i många sammanhang. Ambitionen är att sprida kunskap och de välkomnar studiebesök. Kvinnornas ägande har väckt nyfikenhet, även internationellt. Nyligen sökte en amerikansk journalist upp Wanja Wallemyr och hon har också varit inbjuden till en stor världskongress i Istanbul.

– Det är ovanligt att kvinnor äger. Vi vill visa att kvinnor även med små resurser gemensamt kan åstadkomma saker, säger Wanja Wallemyr.

Andra projektet ledde till Q2

När ett nytt vindkraftsprojekt dök upp var det lockande att prova en gång till. Qvinnovindar bjöd in kvinnor för information.

– Några män hörde faktiskt av sig och undrade om det var sant att de inte fick komma. Men jag har lärt mig att det känns mer bekvämt för kvinnor att träffas utan män, fler vågar då ställa frågor, säger Wanja Wallemyr.

Mötet ledde till ytterligare en ekonomisk vindkraftsförening som fick namnet Q2. Femtio kvinnor köpte en fjärdedel av ett vindkraftverk för tre miljoner kronor.

– Syftet med Q2 är att förvalta medlemmarnas intresse i Källebergs vind. Föreningen är inte så aktiv utåt som Qvinnovindar, säger Wanja Wallemyr.

Qvinnovindar Sverige

2013 var det återigen dags. Ett nytt projekt i Knutskulle dök upp, men den här gången la de ribban lite högre. Den tredje föreningen, Qvinnovindar Sverige, har som framtidsvision att inte bara äga utan att även vara med och utveckla förnybar energi. Både Qvinnovindar och Q2 äger tillsammans med 25 kvinnor andelar i Qvinnovindar Sverige, som äger ett sextondels vindkraftverk.

– Vi vill vara med och påverka, tycka till och ta del av de utvecklingsmöjligheter som finns. Den nya styrelsen har kommit igång, det finns ett driv och vi diskuterar olika idéer om hur vi kan utveckla vårt ägande i framtiden, säger Wanja Wallemyr.

Brett och engagerat ägande

I dag är ett 80-tal kvinnor från Stockholm till Skåne med och äger vindkraft via någon eller några av de tre vindkraftsföreningarna. Några har satsat några tusenlappar medan andra har satsat ett par hundratusen kronor. Totalt har kvinnorna investerat 12 miljoner, men långtifrån alla ser investeringen som ett sätt att tjäna pengar. De vill först och främst vara med och äga och påverka.

– Den gemensamma nämnaren hos dessa kvinnor är intresset för förnybar energi, ett miljötänk och ett visst motstånd mot kärnkraft och uranbrytning. Vi bor i område som är inmutat för uranbrytning och säger man nej till något måste man säga ja till något annat, säger Wanja Wallemyr.

Köpt fler andelar

Ekonomiskt har de tre satsningarna fallit väl ut och man har också klarat lågkonjunkturen bra. Kontantinsatsen på 25 procent fungerade medan elpriserna var hyfsade men för varje projekt har egeninsatsen ökat. När Qvinnovindar Sverige investerade var kontantinsatsen 50 procent för att minska sårbarheten.

Tack vare att det har blåst bra har man också kunnat göra överamorteringar och dessutom investera ytterligare.

– Vi har inte haft någon utdelning än, men både Qvinnovindar och Q2 har köpt andelar utan att medlemmarna behövt lägga ut några pengar, säger Wanja Wallemyr.

Användning av överskottsenergi

För Wanja Wallemyr, som tillsammans med sin man och svåger driver lantbruk med bland annat spannmåls- och potatisodling, har energi alltid varit en stor del i företagandet. Hon är en engagerad person med många förtroendeuppdrag, är ordförande i både kommungruppen, Potatisodlarna i Skaraborg och Hela Sverige ska Leva, och är dessutom politiskt engagerad. Hon följer utvecklingen i världen och är medveten om att det politiska läget, både i Sverige och i övriga världen, kan påverka energipriserna på olika sätt.

Wanja Wallemyr är övertygad om att utvecklingspotentialen inom förnybar energi och andra energislag är stor, men att politiken inte minst på det nationella planet påverkar. Det måste vara lönsamt att utveckla och äga, menar Wanja Wallemyr.

– Det är viktigt att få tydliga signaler om prisbilden på el för att kunna fortsätta utveckla. Några ören hit eller dit har stor betydelse. Man lär sig mycket och blir väldigt omvärldsmedveten i den här branschen, säger hon.

Själv är Wanja Wallemyr intresserad av hur överskottsenergin från vindkraften kan användas och hon ser stora möjligheterna till utveckling av fler energislag kring vindkraftparkerna.

– I framtiden kanske vindkraftparker kan bli landsbygdens nya servicepunkter där man tankar sin elbil.

Ser gärna internationellt nätverk

Hennes vision om ett större och gärna internationellt nätverk av kvinnor som vill satsa på förnybar energi ter sig inte alltför avlägsen.

– Vi tar ett steg i taget med små medel. Den kooperativa formen är ett bra sätt jobba på för att förverkliga en vision. Ett gott råd är att våga ta hjälp och att låta de kvinnor som är duktiga på något ta hand om det, säger Wanja Wallemyr.

Fakta

Qvinnovindar

Den ekonomiska föreningen Qvinnovindar bildades 2007 av tio kvinnor med lantbrukar- och företagaranknytning med hjälp av Coompanion. Syftet är att äga vindkraft som producerar el men också att inspirera andra kvinnor genom att sprida kunskap om vindkraft. Qvinnovindar köpte aktier motsvarande en sextondel av ett halvt vindkraftverk av Eolus Vind AB.

Produktion

Vindkraftverket producerar 5,3 MWh/år.

Maskiner/utrustning

Fabrikat: Enercon 2 MW

Investering/finansiering

Investering: 1 000 000 kr.

Finansiering: 25 % egna medel. Resterande banklån.

Avskrivningstid (bokföringsmässigt): 20 år.

Ekonomiskt utfall

De 250 000 kr som Qvinnovindar finansierade med egna medel har gett 3–5 % i avkastning de första åren. 2013 gjordes ingen ränteberäkning, pga dålig blåst och lågt elpris.

Ett vindkraftverk med en installerad effekt på 2 MW (2000 kW) kan beroende på vindläge ge 5 – 6 miljoner kWh per år. Efter 3–8 månader har ett vindkraftverk producerat all den energi som åtgått vid tillverkningen av verket. Därefter produceras ren energi under den period (20–25 år) som är verkets beräknade livslängd.

Erfarenheter

Tillfredsställande att ha tagit vara på möjligheten.

Q2

Den ekonomiska föreningen Q2 bildades 2009 av ett femtiotal kvinnor med hjälp av Coompanion. Syftet är att äga vindkraft som producerar el och att förvalta medlemmarnas kapital. Q2 köpte ett fjärdedels vindkraftverk av Eolus Vind AB.

Produktion

Vindkraftverket producerar 5,5 MWh/år.

Maskiner/utrustning

Fabrikat: Vestas 2 MW

Investering/finansiering

Investering: 8,33 miljoner kr.

Finansiering: 33 % egna medel. Resterande banklån.

Avskrivningstid (bokföringsmässigt): 20 år.

Ekonomiskt utfall

Ränteberäkningen på inlånade medel från medlemmar visar på 3–5 % avkastning. 2013 gjordes ingen ränteberäkning pga dålig blåst och lågt elpris.

Erfarenheter

– Utöver den egna kontantinsatsen behövdes också banklån. När vi kontaktade olika banker märkte vi att bankerna var ovana vid att kvinnor frågar om miljonlån, säger Wanja Wallemyr.

Qvinnovindar i Sverige

Den ekonomiska föreningen Qvinnovindar i Sverige bildades 2013 av 25 kvinnor med hjälp av Coompanion. Även Qvinnovindar och Q2 äger andelar. Syftet är att äga vindkraft som producerar el men också att utveckla verksamheten och utveckla andra energislag. Qvinnovindar i Sverige köpte en sextondel av ett vindkraftverk av tre i Knutskulle.

Produktion

Vindkraftverket producerar 6,0 MWh/år.

Maskiner/utrustning

Fabrikat: Vestas 2 MW

Investering/finansiering

Investering: 2 143 000 kr.

Finansiering: 50 % egna medel. Resterande banklån.

Avskrivningstid (bokföringsmässigt): 20 år.

Ekonomiskt utfall

Eftersom det första verksamhetsåret inte har förflutit finns ännu ingen resultaträkning.

Erfarenheter

– Det sätt vi har jobbat på och den kunskap vi fått är överförbar på många andra verksamheter och områden. Det visar på att man tillsammans med små medel kan åstadkomma stora saker. Sammanlagt under de här projekten har vi samlat på oss mycket erfarenhet kring byggnation av vindkraft och olika typer av avtal, men också erfarenhet kring förhandlingar om elpriset och förhandling med banker. Flera har fått styrelseposter och vi har fått dela med oss av kunskapen kring vindkraft, säger Wanja Wallemyr.

Text: Iréne Lundström, Byatryck Foto: Diakrit