– Med solceller blir vi nettoproducenter av el, säger han.

Planeringsprocessen för den nya ladugården i Grötlingbo på Gotland tog gott och väl fem år, men det var väl investerad tid. Kristian Gustafsson har tänkt igenom alla detaljer noga.

– Det var en självklarhet att bygga en ladugård med god djurmiljö, men eftersom el- och dieselräkningarna var höga – och energin knappast blir billigare – vill jag använda energin så effektivt det bara går, säger Kristian Gustafsson, som är utbildad lantmästare och driver släktgården sedan 2010.

Ladugården stod klar hösten 2012 – ljus och trivsam för både djur och människor. Den energisnåla byggnaden är ventilerad med självdrag och korna, som numera går i kall lösdrift, gillar de två mjölkrobotarna som också frigör mycket tid för Kristian och hans personal.

– Korna är friare och kan röra sig mer, de ligger mjukt, har bättre luft, mer ljus och upplever mindre stress. Det finns alltid mat och vatten framför dem. Av 120 mjölkande kor är det 110 som vi knappt märker att vi har. De går och mjölkar sig själva och lever sitt eget liv här i lagården, säger Kristian Gustafsson.

Läs mer om Skradarve Gård