Torsten Thuresson tillhör den tionde generationen som driver Södergård i Ystads kommun. Sonen Johan Thuresson tillhör den elfte. I dag är det två bolag på gården, Löderups Växt AB och Löderups Gris AB, som med ledordet optimering lyckats hitta en god balans inte bara i odling, djurhållning och det sociala livet på gården, utan även när det gäller energianvändning.

Johan Thuresson vill inte använda ordet spara. Han talar istället om optimering. Han inspireras av LEAN production från fordonsindustrin, en filosofi som fokuserar på värdehöjande aktiviteter och värdeskapande tid. Syftet är att identifiera och eliminera alla faktorer som inte skapar något värde. För att nå dit måste man skilja på vad som skapar värde och vad som är slöseri.

– Vi ägnar kanske 25–50 procent av tiden åt att leta efter saker, det är en sorts slöseri. Jag tänker så med energi också. En del energi måste tillföras produktionen för att få ett utbyte, energin kan kanske minskas men optimering kan också handla om att öka energiinsatsen för att öka utbytet. Där energi förbrukas i onödan gäller det att minimera och ta bort det som är slöseri, säger Johan Thuresson.

Läs mer om Södergård