Det som började som en förutsättningslös diskussion grannar emellan blev ett snabbt konkret projekt. Gårdarnas utvecklingsplaner passade varandra som hand i handske. De räknade, la kalkylerna mot varandra och kom fram till att ett samarbete skulle innebär stora fördelar för dem båda. En satsning på biogas och grönsaksodling var såväl ekonomiskt som miljömässigt det man brukar kalla win-win.

Det tog nätt och jämt två månader för makarna Söderlind att bestämma sig och beställa ett nytt växthus, medan Dan Waldemarsson påbörjade en något mer omständlig resa mot att bli biogas- och elproducent. När Söderlinds schaktade och startade sitt bygge i maj var pappersexercisen kring alla miljöregler som omgärdar biogas långt ifrån färdig. Men eftersom de båda grannarna betraktade gårdarnas båda satsningar som ett gemensamt projekt hjälptes de åt med formalian.

Dan Waldemarsson är teknikintresserad och hade länge varit nyfiken på biogas, men aldrig tänkt på det för egen del förrän Marcus växthus rasade. Han var väl medveten om att gödselmängden på gården var i minsta laget men med en stabil värmekund på granntomten, och med möjligheten att ta emot avfall från en godisfabrik i närheten, blev kalkylen acceptabel.

Läs mer om Söderlinds Ekologiska Grönsaker och Långhult Biogas AB