I dag är skolan, det gamla kommunhuset samt två privata affärsfastigheter anslutna till panncentralen Sollerö Timmer äger och driver. Sollerö kyrka ligger på tur och ytterligare några fastigheter är möjliga att koppla in.

– Om man ser det ur skogsbondens synvinkel är det här ett sätt att förädla skogen ett par steg längre. Även om vi har 100 hektar skog är det inte tillräckligt att leva på, men med byggverksamhet och energiförsäljning är det möjligt. Vi vill förädla egen skogsråvara så långt det går, säger Håkan Duhlbo.

Redan 1989 fick Sollerö Timmer uppdraget att konvertera en gammal oljepanna till fastbränslepanna i Solleröns gamla kommunhus. Pannan ägdes av företaget Mimab, som också ägde flera andra pannor runtom i bygden. Under en tioårsperiod skötte bröderna driften på entreprenad, som mest av sju pannor samtidigt, bland annat i Orsa och Mora. Det blev 7–8 mils bilåkande om dagen för att titta till de olika anläggningarna. Den största anläggningen, Orsa Värmeverk, driftade de i sju år tills EON köpte värmeverket av Mimab.

Håkan Duhlbo konstaterar att det var en lärorik tid som breddade deras kunskap.

– Det var väldigt varierande anläggningar med olika bränslen och olika tekniker, allt från en 150 kW brikettpanna till 2 500 kW flispanna i Orsa värmeverk, säger Håkan Duhlbo.

Läs mer om Sollerö timmer