Storskalighet är inget för Kurt Hansson i Sörgården Norrbäcksby, strax sydost om Sala. Han är övertygad om att självförsörjning på gårdsnivå och en mer hållbar hantering av såväl natur, mat som människor är framtiden. Att hans solskördaranläggning nu producerar förnyelsebar elenergi är ett steg mot målet han brinner för – en återelektrifiering av jordbrukets dragare.

– Vilka alternativ kan vi annars satsa på om vi ska stå oss när oljan tar slut, säger Kurt Hansson som konstaterar att det redan under tidigt 1910-tal fanns helt eldrivna gårdar och flera slags eldrivna fordon och jordbruksmaskiner i Sverige.

Kurt Hansson är på god väg att förverkliga sin vision om elektrifiering av jordbruket. I december 2012 installerades sex solföljare på gården. Eller solskördare som Kurt hellre kallar dem. Solskördarna med vardera 36 solpaneler vrider sig efter solen. Redan i januari, trots lite soltimmar och mulet väder, kunde ett överskott på 800 kilowattimmar säljas till det lokala elnätet efter att gårdens behov tillgodosetts.

Solskördarna har skapat förutsättningar för nästa projekt, en avgasfri och eldriven traktor som inte drivs med batterier utan med kabel kopplad direkt till elnätet och solskördarna.  Ångströmslaboratoriet på Uppsala universitet letar just nu en lämplig kandidat för ett examensjobb för utveckling och konstruktion av kabelvindan som ska överföra kraften till soltraktorn.

Läs mer om Sörgården