• Viktigaste punkterna för en säker djurhantering.
  • Vilka är potentiellt farliga arbetsmoment och hur kan jag tänka/agera/ordna vid dem.
  • Säkra byggnader och inredning.
  • Var kan jag lära mig mer.

Moderator: Camilla Backlund, Gröna arbetsgivare.

Gäster: Stefan Wistrand, arbetsmiljörådgivare, samt Anna-Lena/Louise och/eller Martina Westlund, Växa.

Anmäl dig här.