• Tips och åtgärder vid akuta händelser/olyckor.
  • Vad bör jag tänka på vid ensamarbete om en olycka händer.
  • LRFs medlemsförmån på akutinsats.se

Moderator: Håkan Johansson, LRF.

Gäster: Mathias Wittgren, akutinsats.se

Anmäl dig här.