• Vilka är potentiellt farliga arbetsmoment och hur kan jag tänka/agera/ordna vid dem?
  • Vad gäller kring hopbyggda maskiner?
  • Underhåll.
  • Trafiksituationen/flöden på gården.
  • Traktorer/maskiner på väg.

Moderator: Håkan Johansson, LRF.

Gäster: Joel Persson, arbetsmiljöexpert.

Anmäl dig här.