• Undvik stressen
  • Hur får man till en struktur på företaget.
  • Varför händer olyckor?
  • Ständiga förbättringar.
  • Några kom i gång-tips.

Moderator: Camilla Backlund, Gröna Arbetsgivare.

Gäster: Åsa-Lina Nordlund, arbetsmiljörådgivare och Anders Danielsson, arbetsmiljörådgivare.

Anmäl dig här.