1, Webbinarium: Att tänka på inför byggnationen

Vad behöver jag tänka på inför mitt bygge? Vad har jag, min gård, familj och ekonomi för förutsättningar? Vad kräver investeringen? Har jag kolla på investering och driftskostnader? Har jag tagit kontakt med banker och mejerier? Det är några av frågorna som diskuteras på webbinariet.
Medverkande: Jan Lagerroth, Affärsrådgivare Ludvig & Co.

2, Webbinarium: Kostnad för bygget

Vad är en smart bygglösning och vad kostar det att bygga idag?  Hur vill mina djur ha det för att må bra och producera bra mjölk? Hur ska jag tänka kring djurflödet och smittskydd på gården? Har jag fått med allt i ritningarna?

Medverkande: Susanne Bååth-Jacobsson, Strategirådgivare  & Rebecca Asplund, Byggnadsrådgivare  Växa Sverige

3, Webbinarium: Myndighetsskede

Vilka tillstånd måste tas fram för just mitt bygge? Det är många regler och krav att hålla reda på och de skiljer sig mellan olika djurslag. Vi går igenom vilka tillstånd som krävs, vad de innebär och vad som ska ingå i dessa.  När måste djurhållningen anmälas och när måste de olika tillstånden lämnas in? Vad ska jag tänka på vid ombyggnationer och hur vet jag om ventilationen är tillräcklig? Vad ska ingå i en förprövningsansökan och när behövs den göras? Vad gäller när jag söker investeringsstöd? Bör jag söka något miljötillstånd för min verksamhet?

Medverkande: Sofia Lindman, Byggnadsrådgivare Hushållningssällskapet

4, Webbinarium: Upphandling och anbud

Genom att skriftligen handla upp din byggnation kan du underlätta ditt ansvar som byggherre samtidigt som berörda entreprenörer får tydliga förutsättningar för planerad byggnation. På så sätt blir det lättare för dig att jämföra och värdera entreprenörer och priser. Vi går igenom vad som bör ingå i ett förfrågningsunderlag, vad det finns för olika entreprenadformer och varför du ska se till att upprätta skriftliga avtal.

Medverkande: Martina Westlund, Byggnadsrådgivare Hushållningssällskapet.

5, Webbinaruim: Byggskede

Upphandlingen är gjord och entreprenörerna är valda. Vi ger tips om hur byggprocessen flyter smidigt med struktur och koll på ditt ansvar som byggherre. Vi går igenom vilka krav som finns angående anmälningar och dokument till myndigheter och vad som kan göras för att samordna olika entreprenörer. Kan man förebygga att det drar ut på tiden och blir dyrare? Vad gäller om jag bygger själv? Hur ser jag till att jobba säkert?

Medverkande: Karin Andersson, Byggnadsrådgivare Hushållningsällskapet.

6, Webbinarium: Driftsskede, 6 februari 2018, kl 13-14.

Vad ska jag tänka på innan jag flyttar in djuren? Har jag anmält slutbesked och besiktat allt? Bygget är på plats men hur får jag igång bra rutiner med djur och personal?

Medverkande: Nilla Henning, Produktionsrådgivare, VÄXA Sverige.