Mötet sker via Teams tisdagen den 19 oktober 10.00-11.30.

Program

  • 10.00 Inledning av Niklas Bergman, energiexpert på LRF.
  • 10.05 Stefan Halldorf, rådgivare och konsult går igenom läge och status, utveckling gårdsanläggningar
  • 10.25 Lars-Erik Jansson, rådgivare och konsult, berättar om lobbyarbete mot riksdagspolitiker när det gäller biogasstöd, punktskatter, anläggnings- och hållbarhetsbesked.
  • 10.45 Jonas Stålhandske, Biofrigas, och Dan Waldermansson, Långhults Biogas, ger exempel på gård 1, småskalig uppgradering, flytande gas på gång.
  • 11.00 Tom Birgersson, Hagelsrums Gård, Målilla, ger exempel 2, uppgradering och tankstationer.
  • 11.15 Lars Paulsson, Kvarngårdens Biogas, Långås, ger det tredje exemplet, uppgradering till gasnät och eget tankställe.

För mer information, kontakta Niklas Bergman, LRF

Seminariet finansieras av Jordbruksverket och EU genom projektet "Minskad klimatpåverkan hos jordbruksföretag"

Jag anmäler mig till webbinariet om gårdsbaserad biogas