Mötet hölls via Teams.

Program

  • 10.00 Inledning av Niklas Bergman, energiexpert på LRF.
  • 10.05 Stefan Halldorf, rådgivare och konsult går igenom läge och status, utveckling gårdsanläggningar
  • 10.25 Lars-Erik Jansson, rådgivare och konsult, berättar om lobbyarbete mot riksdagspolitiker när det gäller biogasstöd, punktskatter, anläggnings- och hållbarhetsbesked.
  • 10.45 Jonas Stålhandske, Biofrigas, och Dan Waldermansson, Långhults Biogas, ger exempel på gård 1, småskalig uppgradering, flytande gas på gång.
  • 11.00 Tom Birgersson, Hagelsrums Gård, Målilla, ger exempel 2, uppgradering och tankstationer.
  • 11.15 Lars Paulsson, Kvarngårdens Biogas, Långås, ger det tredje exemplet, uppgradering till gasnät och eget tankställe.

För mer information, kontakta Niklas Bergman, LRF

Här kan du se webbinariet i efterhand.

Seminariet finansieras av Jordbruksverket och EU genom projektet "Minskad klimatpåverkan hos jordbruksföretag"