Tisdagen den 14 december 2021 kl. 10–12

Webbinariet är kostnadsfritt och arrangeras av LRF Trädgård inom satsningen ”Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”. Prenumerera på vårt nyhetsbrev www.extremvader.se.

Målgruppen är alla som odlar grönsaker, frukt och bär yrkesmässigt samt trädgårdsrådgivare. Även andra yrkesverksamma inom trädgårdsodling och lantbruk är välkomna.

När klimatet förändras blir olika typer av extremväder vanligare. Då behöver vi förstärka ekosystemtjänster och funktioner som hjälper jord och gröda att stå starkare mot extremväder. Genom exempel från trädgårdsodlingen får du kunskap om vad biologisk mångfald är och hur den bidrar till

  1. Mullbildning
  2. Aggregatstabilitet och infiltration
  3. Pollinering vid tidiga vårar och väderbakslag
  4. Bevarande biologisk bekämpning av nya skadegörare.

I förlängningen ger det robustare odlingssystem.

Webbinariet inleds med en sammanfattning om extremväder och vad vi har att vänta oss framöver. Vi presenterar satsningen och vilka utbildningar och andra aktiviteter som du kan delta i. Det blir utrymme för frågor. 

Program:

10.00 Välkommen, information om satsningen Ökad konkurrenskraft vid extremväder, se www.extremvader.se.

Extremväder – Vad har vi att vänta oss?

Christina Winter berättar vad biologisk mångfald är och vad den kan betyda för odlingssystemet. Exempel från frukt-, bär- och grönsaksodling. Frågestund.

Presentation av kommande utbildningar inom satsningen.

12.00 Webbinariet avslutas.

Medverkande:

Baan Hami, Rådgivningsexpert, Odlingsteknik för växtskydd

Caroline Johnsson, Rådgivningsexpert, Vatten

Karolina Sahle, Rådgivningsexpert, Odlingsteknik för växtskydd

Kristina Weimers, Rådgivningsexpert, Odlingsteknik för växtskydd

Christina Winter, Sakkunnig

Anmäl dig redan nu till nyhetsbrevet www.extremvader.se

Program och anmälan finns här.  

Sista anmälningsdag måndagen den 13 december.

Välkomna!