SE I EFTERHAND här
Föreläsare: LRFs experter Markus Hoffman och Jon Wessling.

Underhåll av täckdiken och öppna diken är eftersatt på många håll med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Intresset för grundförbättrande åtgärder som dessa hör ihop med lönsamheten i växtodlingen men samtidigt är många markägare osäkra på vilka regler som gäller för underhåll av öppna diken. På mötet beskriver vi vad regelverket säger om underhåll och vi svarar på de vanligaste frågorna om hur ett dikningsföretag bäst kan aktiveras.

I samarbete med

Folder om webbinarier till LRF 2018.pdf LRFs webbinarier | PDF (7790 kb)