Föreläsare: LRFs experter Maria Dirke och Markus Hoffman.
Se i efterhand här

LRF arbetar ständigt med att jämföra förutsättningar för livsmedelsproduktion i Sverige med andra länder och med att jämföra miljöpåverkan av mat från andra länder. Svenskt kött har visat sig vara mer klimatsmart än kött från många andra länder. På motsvarande sätt försöker vi göra jämförelser för andra områden som övergödning, försurning, biologisk mångfald, energi och annat. Men är det miljöpåverkan per hektar eller per kilo livsmedel som är viktigast?

I samarbete med

Folder om webbinarier till LRF 2018.pdf LRFs webbinarier | PDF (7790 kb)