De äldre näten används idag för telefoni och bredband men även för maskin-till-maskin utrustning såsom pumphus, elmätare och mjölkrobotar. Nedläggningen förväntas därför beröra många av LRFs medlemmar. För att säkerställa en effektiv övergång utan risk för avbrott behöver de som berörs se över sin verksamhet och vilken teknik som påverkas.

Se webbinariet i efterhand här.

Program:

  • Inledning med Agnes Smedberg, infrastrukturexpert på LRF  
  • Information om nedläggningen, Tommy Ljunggren, branschexpert på IT&Telekomföretagen
  • Utmaningarna med fortsatt utbyggnad av mobilnät och information om ett pilotprojekt i Värmland, Erik Larsson, regional bredbandskoordinator på Region Värmland
  • Post- och telestyrelsens informationssida och planerna framåt, Sverker Brundin, processledare, och Pernilla Rydmark, projektledare på PTS
  • Frågor och avslutande reflektioner