SE I EFTERHAND här

Under ensilering, lagring och utfodring sker stora näringsförluster från grödan. Förlusterna, som beror på ts-halt, gröda, silosystem och tömningstid är osynliga då de består av koldioxid och värme, uppgår ofta till ca 15 % i plansilor. Med bra teknik kan de sänkas till under 5 %. Ta chansen och tänk till nu innan årets ensileringssäsong och hur det kan bli bättre i din ensilageproduktion.

Medverkande: Elisabet Nadeau och Rolf Spörndly, SLU