Vi bjuder in till webbinarie där du som deltar får en bild av förslagen i utredningarna och hur de påverkar skogen och dig som skogsägare i framtiden.
Utredningarna tar bland annat upp:
• Hur mycket skog som bör avsättas, i vilka skogsmiljöer de bör avsättas och hur
• Nya kunskaps och redovisningskrav för skogsägare
• Nyckelbiotopsinventeringens framtid
• I vilken omfattning förekomst av vissa arter ska kunna begränsa skogsbruket
• Ersättningen vid olika intrång

Medverkar gör Helena Andreason, LRF, Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna samt Jonas Eriksson, Norra Skog