Övriga deltagare:

Peter Handley, DG Growth EU-kommissionen

Paul Brannen, Director CEI-Bois

Stefan Lindbäck, VD Lindbäcksgruppen