Andreas Bergmark, Vallen, Skellefteå,  får puss av kalv

Västerbotten

LRF Västerbotten arbetar för dig som har verksamhet inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

 

Krisberedskap

Här har vi samlat information om kontaktvägar och andra tips vid kris. 

 

Aktiviteter

MATEN OCH JOBBEN

Klarar du dessa utmaningar från din lokala bonde?

Skapa fler lokala jobb!

Rädda den biologioska mångfalden!

Fixa öppna landskap!

Minska antibiotikaresistensen!