Andreas Bergmark, Vallen, Skellefteå,  får puss av kalv

Västerbotten

LRF Västerbotten arbetar för dig som har verksamhet inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Aktiviteter

#VAL2018  MATEN OCH JOBBEN

Klarar du dessa utmaningar från din lokala bonde?

Skapa fler lokala jobb!

Rädda den biologioska mångfalden!

Fixa öppna landskap!

Minska antibiotikaresistensen!