Det blir inte alltid som man tänkt sig

Sofia Karlssons stämmotal vid LRF Västra Götalands halvdigitala regionstämma måndagen den 23 mars 2020

I Västra Götaland försöker vi hela tiden utveckla vårt arbetssätt och organisation för att ge våra medlemmar så stor nytta som möjligt av sitt medlemskap.

Vi har stadgebundet kommungrupperna och gett dem egen kassa för att närmare medlemmarna kunna vara med och påverka alla de beslut som företagen i kommunerna påverkas av och som fattas på kommunnivå.

Vi testar stadgefria lokalavdelningar för att göra det lättare för de som vill engagera sig, men tycker att det är krångligt med formalia.

Vi har beslutat om att dubbla aktivitetsstödet till våra lokalavdelningar för att ge dem större valfrihet hur de vill använda pengarna för störst medlemsnytta.

I år var det dags att utveckla vår stämma. Vi läste stämmoutvärderingar, pratade med många medlemmar och tillsatte en grupp med syfte att hitta nya sätt att få fler att delta i debatten, fokusera på motionerna samt få en spänstigare debatt. Dessutom skulle utdelning av utmärkelser inramas av ett festligare upplägg med tid att umgås över en god bit mat.

Sedan kom Corona och vi tvingades tänka om igen. Att ställa in stämman var aldrig ett alternativ. Jag hyser stor respekt för det arbete alla ni lägger ner i att hantera de motioner ni skickar till oss för att utveckla LRF och tycker därför att vi nu hittat ett bra sätt att behandla dem, som inte ruckar på medlemsdemokratin.

Något LRF fortsatt heller inte kommer förändra är vårt arbete för att höja lönsamheten inom de gröna näringarna. LRF har jobbat hårt och lyckats med att få livsmedelsproduktion klassad som samhällsviktig verksamhet när samhället nu stänger ner delar av servicen. Det innebär att barn till lantbrukare kommer få fortsätta gå till förskola och fritids till exempel. Nu jobbas det också med att se till att vi kan säkra arbetskraft både från utlandet men även från de som blivit permitterade från andra jobb inför stundande högsäsong inom de gröna näringarna.

Även om många fått upp ögonen för hur viktigt det är med ett lands livsmedelsproduktion är det trist att det skall till extrem värme och torka eller ett virus för att det skall aktualiseras ännu mer.

Vi har fortfarande för dålig konkurrenskraft när vi jämför oss med många andra länder och lönsamheten är alltför svag inom våra näringar, vilket leder till minskad produktion istället för den ökning som både vi och samhället vill se.

Större del av värdet på produkterna behöver komma bonden till del och maten behöver bli dyrare, eller rättare sagt kosta så att alla delar i kedjan kan få rimligt betalt för det man gör.

Jag ser stora möjligheter för branschen i omställningen till ett fossilfritt lantbruk, det gör oss mindre sårbara på de förnödenheter som vi idag behöver importera för att kunna producera livsmedel. En förutsättning för att vi skall ställa om och kunna vara med och producera råvara till resten av samhället för deras omställning är dock att vi kan göra det på ett konkurrenskraftigt och kostnadsneutralt sätt.

Som sagt det blir inte alltid som man tänkt sig och idag håller vi stämma på ett helt nytt sätt. Själv tycker jag att det skall bli mycket spännande och jag är jättepeppad!

Jag vill avsluta med att citera Pippi Långstrump “Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert.”

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
asofia.karlsson@telia.com eller 073-038 42 64