Idag finns det många saker att fira, dels att vi håller stämma, men också att LRF Västra Götaland just idag fyller 10 år!

Sofia Karlssons stämmotal vid LRF Västra Götalands digitala regionstämma måndagen den 22 mars 2021.

Varmt välkomna till LRF Västra Götalands stämma! Idag finns det många saker att fira, dels att vi håller stämma, men också att LRF Västra Götaland just idag fyller 10 år!

Mycket i samhället har saktat in eller helt stannat av på grund av pandemin. Då känns det extra skönt att vara en del av en näring och en organisation där vi inte ser några sådana inbromsningar.

Tvärtom många i de gröna näringarna beskriver förra året som ett bra år. Vädret var med oss och hyfsade priser på det vi producerar, som grisproducent sträcker jag mig till och med så långt som att säga att förra året fick vi bra betalt för grisarna.

LRF står inte still, ett fantastiskt bevis fick vi förra veckan när Essunga och Grästorps kommunalråd höll presskonferens och berättade som första kommu­ner i landet att de kommer begära överprövning av förslaget till åtgärdsplan för vattendirektivet. Som motivering till varför de gör det nämner de bland annat att LRF uppmärksammat dem på förslaget samt försett dem med bra argument.

Åtgärdsförslagen som de ser ut nu kommer få stor negativ effekt för de gröna näringarna och i Västra Sverige har vi lagt mycket tid och kraft på att ändra detta. Vi har erbjudit flera utbildningstillfällen för kommungrupper, kommun­politiker och tjänstemän samt tagit fram argument och underlag som skall underlätta.

Det är ännu inte för sent att svara på remissen, det går bra ändå fram till 30 april och jag vill också påminna om att gå in på VISS och kolla statusen för de vatten som finns i din hembygd. På många ställen är underlaget felaktigt och därför också förslagen på åtgärder, samla ihop grannar, lokalavdelningen eller kommungruppen och gå igenom det tillsammans och se till att lämna syn­punkter.

Om vi har klarat oss bra i de gröna näringarna i Sverige under pandemin har våra kollegor i andra delar av världen haft det riktigt tufft. Allt för många är be­roende av att kunna sälja det man skördat för dagen på marknaden. När de inte har kunnat göra det har det inneburit svält för många familjer. Jag ber er därför att om ni har möjlighet att swisha en peng till We Effect som erbjuder hjälp ge­nom självhjälp men i dessa tider också direkthjälp i form av matpaket. Swishnummret ser ni i stämmomaterialet men också i bilderna som kommer visas när det blir paus.

LRF har verkligen inte stått still under året, lite av det som vi gjort i Västra Götaland kan ni lyssna på i vår verksamhetsberättelsepodd där alla i styrelsen berättar om sina ansvarsområden.

I år blir det inga prisutdelningar, men vid varje paus kommer ni få se de som mycket välförtjänt fick silvernålen förra året, mottagaren av Skaraborgs Nötkreaturstiftelses stipendie samt årets mottagare av Per Lindekrantz fond.

Personligen är jag jättetrött på att delta i alla möten framför datorn, det är mötet med människor och alla härliga samtal som uppstår över en kopp kaffe som ger mig energi. Men idag håller vi stämma på detta sätt, för självklart är det viktigt att alla hjälps åt genom att hålla i och hålla avstånd.

Några tips från en av omständigheterna van digital mötesdeltagare vill jag slut­ligen delge er. Se till att resa er från stolen och röra på er regelbundet. Ha något gott att dricka och äta i närheten.

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
asofia.karlsson@lrf.se eller 073-038 42 64