Många gånger i livet tvingas vi välja och ibland kan det vara svårt.

I mitt engagemang i LRF skulle jag kunna välja att alltid se det från den mörka sidan. Vi når aldrig fram i vårt påverkansarbete, det finns alltid mer att göra, vi nådde inte hela vägen, medlemmar är inte nöjda med det arbete vi gör, beslut som går tvärt emot vad vi jobbat för, beslut som inte blir precis så som jag önskat.

Eller så väljer man att se på det från den ljusa sidan. Vi är många som gör jobbet tillsammans, människor har stort förtroende för LRF som organisation och för oss som företagare i de gröna näringarna. Vi förflyttar ofta beslut i önskad riktning, ofta innebär vårt arbete uteblivna försämringar och ibland fattas beslut som blir precis som vi önskat.

Alla de positiva delarna är väl värda att uppmärksamma och fira. Gärna tillsammans med andra som också fått ta del av alla de framgångar vi haft inom LRF.

Vi behöver ibland stanna upp och reflektera över och fira vad mycket bra vi åstadkommit tillsammans.

Så vad har vi då åstadkommit under 2017 här i LRF Västra Götaland

Regeringspartierna har tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, den så kallade energiöverenskommelsen tagit nästa steg. Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter. All vattenkraft skall ha moderna tillstånd samt att vattenkraften skall värnas. En stor seger för LRF som jobbat mycket med dessa frågor.

Förslaget är tydligt med att man skall anse vattenkraften som en resurs i samhället och att man skall se på vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön.

Det återstår dock en del frågetecken i det nya lagförslaget. Exempelvis vad som kommer att hända med de företagare som redan är inne i processen samt att ansvaret för utredningar och kostnader för prövningar läggs på den enskilde istället för på staten. LRF kommer självklart jobba vidare med dessa frågor i sitt påverkansarbete.

Förutom vattenkraften har vi arbetat med många olika frågor, i filmen nedan kan ni se och höra några medlemmars tankar kring LRFs arbete.

Film - Medlemmars tankar kring LRFs arbete >>

Många av våra medlemmar ser ljust på framtiden och vill gärna satsa i sina företag. Det är mycket positivt och går också helt i linje med den beslutade Livsmedelsstrategin. Det är dock mycket oroande att det som får medlemmarna att tveka är det som i Livsmedelsstrategin går under målområdet regler och villkor. Det område som vi själva inte kan råda över utan här behöver politiker och myndigheter ta sitt ansvar för att målen om en efterfrågad ökad konkurrensmässig livsmedelsproduktion skall nås. De behöver fatta beslut och bedriva tillsyn med ett tillväxtperspektiv och vilja att hjälpa och uppmuntra istället för som idag tyvärr ofta ha en kontrollerande och stjälpande attityd.

En del i detta är naturligtvis att staten håller sin del i överenskomna avtal. Mer specifikt menar vi de oförlåtliga förseningarna kopplade till EU ersättningar som släpar sedan 2015 och 2016. Det är inte ok och vi vill återigen uppmärksamma våra beslutsfattare om att de kan göra stor skillnad genom hur de väljer att hantera och prioritera dessa frågor framöver så vi slipper vara med om det någon mer gång.

Det är alltid roligt att träffa er medlemmar och vi kommer under året ses i olika sammanhang, men tveka inte heller att ta en kontakt med mig eller någon i styrelsen om du funderar på något som du skulle vilja att LRF lägger lite extra krut på. Med gemensamma klokskaper och konstruktiva förslag satsar vi på ett tydligare och starkare LRF med stolta medlemmar med lönsamma företag.

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
asofia.karlsson@telia.com eller 073-038 42 64