Enlig lagen ska all mark hållas fri från flyghavre.

Tänk på att:

  • Rengör tröskan, extra viktigt vid maskinsamverkan.
  • Täck alltid dina vagnar.
  • Kontrollera fälten regelbundet, 2-3 gånger under sommaren.
  • Var extra noggrann med plockningen under kraftledningar och på översvämnings-marker.
  • Handplockning tar mycket tid så övervärdera inte dina möjligheter att hinna med att plocka innan flyghavren drösar.
  • Kemisk bekämpning – effektivt vid stor flyghavreförekomst.
  • Inte odla havre om du har flyghavre.
  • Variera växtföljden, öka andelen höstsådda grödor, vall potatis och oljeväxter.

Mer information om flyghavre:
Fakta och information om bekämpning från Länsstyrelsen Västra Götaland samt kontaktuppgifter till deras växtodlingsrådgivare , se länk

Fakta om flyghavre 2021 >>

Information till ordförande och flyghavreansvariga i lokalavdelningarna  2021 >>

RENKAVLE

Renkavlen är ett ettårigt ogräs som sprids med frön, normalt höstgroende. Den förökar sig lättare i växtföljder med mycket höstsäd och reducerad bearbetning. Spridningen sker lätt med maskiner och det är därför viktigt att göra rent innan man flyttar dem till ett nytt fält, om det kan finnas renkavle. Oftast hittas de första plantorna vid infarter, där man kört in eller lastat av maskiner.

Renkavlen har lätt för att bilda resistens mot bekämpningsmedel. Därför är det viktigt att kombinera kemiska och icke-kemiska metoder för att hålla renkavlen borta. Vid mer omfattande problem i gröda som har gått i ax kan det till och med vara aktuellt att totalbekämpa området eller ensilera hela grödan. Vid måttlig förekomst bör renkavlen plockas när man ändå kollar flyghavre.

Renkavlen kan förväxlas med kärrkavle, ängskavle och timotej.
Mer information om renkavle här >>

SVARTROSTEN


Svartrost orsakas av svampen Puccinia graminis och har i alla tider varit en av de allvarligaste skadegörarna på vete. Svartrost är likt de flesta rostsvampar beroende av två värdväxter för sin kompletta livscykel. Om det inte finns några berberisbuskar, kan det inte bildas nya raser av svampen genom rekombination och den har svårt att överleva till nästa odlingssäsong. Inom växtförädlingen arbetas det med och har tagits fram nya resistenta vetesorter.
Håll koll på vilt växande berberisbuskar och ta bort dem i tid!

Andra förekommande problematiska ogräs i vårt område under
föregående år har varit: Hönshirs (Bohuslän) och Sandlosta.

Håkan Persson
regionstyrelsen i LRF Västra Götaland