Stenungsund

Katarina Johansson

Ordförande, Ledamot 076-2471032

Daniel Svensson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3596487

Inger Pettersson

Sekreterare, Ledamot 0702054658

Joakim Pettersson

Ledamot 073-8122152

Christer Johansson

Jakt- och viltansvarig 070-5640002

Valberedning

Kim Granell

Valberedning, ledamot 073-9653904

Nils Bengtsson

Valberedning, ledamot 0706-943398

Morgan Osbeck

Valberedning, ledamot 070-3152904