Stenungsund

Katarina Johansson

Ordförande, Ledamot 076-2471032

Daniel Svensson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703596487

Inger Pettersson

Sekreterare, Ledamot 0702054658

Agne Nilsson

Ledamot 0706036186

Joakim Pettersson

Ledamot 0738122152

Hanna Ericsson

Ledamot 076-2470362

Christer Johansson

Jakt- och viltansvarig 0705640002

Valberedning

Kim Granell

Valberedning, ledamot 0739653904

Nils Bengtsson

Valberedning, ledamot 0706943398

Morgan Osbeck

Valberedning, ledamot 0703152904