Efsa: Inga kritiska problem med glyfosat

Vete på fält

Glyfosat, världens mest använda substans i växtskyddsmedel, har inga ”critical areas of concern”. Det skriver Efsa, EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, i samband med att de presenterade sina huvudsakliga slutsatser om ämnet den 6 juli. 

Myndigheten identifierar även att viss data saknas (”data gaps”), vilket är något som EU-kommissionen och medlemsländerna kommer att diskutera i nästa steg. Efsas slutsatser i sin helhet presenteras senare i sommar.  

Glyphosate: no critical areas of concern; data gaps identified

Glyfosat har i dag en mycket stor betydelse för möjligheten att hantera ogräs inom den professionella växtodlingen och trädgårdsproduktionen – i såväl Sverige som i resten av EU och i världen i stort.   

Den första delen av utvärderingen, som var klar i juni 2021 och som genomfördes av den så kallade AGG, the Assessment Group on Glyphosate, där bland annat svenska Kemikalieinspektionen ingick, föreslog ett fortsatt godkännande av ämnet.

Utvärdering föreslår fortsatt godkännande av glyfosat i växtskyddsmedel

Under en öppen konsultation gavs allmänheten möjlighet att komma med synpunkter på rapporten. 
 
– Den nya utvärderingen av glyfosat har varit omfattande och det är såklart glädjande att varken AGG eller Efsa har sett några oacceptabla risker med ämnet. Det här resultatet, men också ämnets stora betydelse för produktionen idag, behöver medlemsländerna ha i åtanke när de ska ta ställning till framtiden för glyfosat i höst, säger Fredrik Andersson, växtodlare utanför Arboga och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.  

I väntan på Efsas rapport fattade EU-kommissionen i december 2022 beslut om att förlänga godkännandet för glyfosat med 1 år, till och med den 15 december 2023.

Glyfosat godkänt till 2023 - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)

Under hösten kommer EUs medlemsländer att diskutera det vetenskapliga underlaget och innan godkännandet löper ut behöver man ha röstat om ämnets framtid.  

Mer information om processen finns på EU-kommissionens webbplats Glyphosate (europa.eu)