Glyfosat godkänt till 2023

En åker.

Godkännande för glyfosat är nu förlängt till 15 december 2023. EU-kommissionen tog själva beslutet eftersom länderna inte kunde enas.

Glyfosat är världens och Sveriges vanligaste substans i växtskyddsmedel och används för att bekämpa ogräs. Ämnet är nu godkänt inom EU fram till den 15 december 2023. Ett nytt godkännande från EU måste fattas efter att en utvärdering av ämnet gjorts. Utvärderingen är ännu inte klar och därför behövdes en förlängning av godkännandet till den är klar.

När frågan om förlängning var uppe i den kommitté i EU som beslutar i frågan i oktober blev det inget beslut om förlängt godkännande. Ett nytt försök att förlänga godkännandet skedde den 15 november i den så kallade överprövningskommittén. Inte heller denna gång kunde länderna enas om en förlängning eftersom stora länder som Tyskland och Frankrike avstod från att rösta. Till sist fick EU-kommissionen själva ta beslutet och det skedde den 2 december.

– Att man skulle förlänga godkännandet med ett år så att utvärderingen kan bli färdig var väntat och bra att vi nu vet vad som gäller. Men att kommissionen själva fick ta beslutet eftersom det inte gick att nå enighet mellan länderna visar hur svår den här frågan är. Nu får vi avvakta den slutliga utvärderingen av glyfosat, säger Agneta Sundgren som är expert på växtskydd hos LRF.

LRF anser också att det är bra att man utvärderar och den första utvärderingen som gjordes 2021 visade inte på några oacceptabla risker med glyfosat. Däremot blir det stora konsekvenser för svensk lantbruk om glyfosat skulle begränsas framöver.

Här får du all information om vad som händer under 2022, information om Jordbruksverkets konsekvensbeskrivning och kommentarer från LRFs växtskyddsexperter.